„CUGETĂRI FILOCALICE"

Distribuie pe:

„Capătul îndreptării noastre pe calea cea bună și aflarea păcii aducătoare de tihnă și liniște nu se câștigă din îndelunga răbdare pe care o avem noi cu aproapele nostru ci de felul cum suferim noi împreună cu răul aproapelui și ne facem părtași voii lui. Sfintele Scripturi ne învață doar astfel: «Să nu urăști pe fratele tău în inima ta»; «Căile celor ce țin minte răul, spre moarte duc»; Drept aceea, de vrem să dobândim liniștea și fericirea făgăduită de Dumnezeu, datori suntem să înfrânăm nu numai mânia din cuget ci și să ne curățim inima de ținerea minte a răului și a nu învârti în minte gânduri viclene asupra aproapelui".

Sfântul CASIAN ROMANUL

„FILOCALIA" vol. I, pag. 112-113

***

„Dumnezeu dă fiecărui om sau cunună a măririi sau osândă, nu numai pentru fapte, ci și pentru gânduri și hotărâri, precum însuși zice Proorocul Isaia: «Iată vin să adun faptele și gândurile voastre», sau după cum spune Apostolul Pavel: «Înseși gândurile lor se vor învinui sau se vor apăra între ele, în ziua în care Dumnezeu va judeca cele ascunse ale oamenilor», sau după spusele evanghelistului Matei: «Cel ce se mânie pe fratele său, vinovat va fi judecății». Domnul voiește ca noi să tăiem în toate chipurile rădăcina și scânteia înseși a mâniei și nicio pricină a ei să nu păstrăm în noi".

Ibidem, pag. 114

***

„Duhul mâniei este unul rău. Acesta întunecă mintea și face ca în omul mânios, rău și răzbunător, să nu mai fie lumina lui Hristos, Lumină, care ne face să putem deosebi lucrurile bune de cele rele și să aflăm tăria sfatului drept și cârma dreptății. Dar nici templu al Duhului Sfânt nu ni se mai poate face sufletul, câtă vreme ne va stăpâni duhul mâniei întunecându-ne mintea. Să ne păzim de acest duh rău al mâniei, bine știind că după el nu avem niciun câștig de folos, nici de neprihănire, nici de posturi și privegheri, căci de vom fi stăpâniți de mânie, ură și răzbunare, vinovați vom fi judecății".

Ibidem, pag. 115

P.S. Să luăm aminte la cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos: „Privegheați și vă rugați că nu știți nici ziua nici ceasul..." și „Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece".

„COMORI FILOCALICE" vol. II

 

Lasă un comentariu