„CUGETĂRI FILOCALICE"

Distribuie pe:

„Ce este binele dacă nu Dumnezeu? Așadar, să-I lăsăm Lui toate cele ce ne privesc și ne va fi bine. Căci Cel ce e bun desigur că e și dătătorul darurilor bune. Nu te îndurera, dacă nu capeți îndată de la Dumnezeu ceea ce ceri. Căci vrea să-ți facă și mai mult bine, lăsându-te să stărui către El în rugăciune. Fiindcă ce e mai presus ca a vorbi cu Dumnezeu și a fi răpit la împreuna petrecere cu El?

Rugăciunea neîmprăștiată este o înțelegere supremă a minții. Dacă dorești să te rogi, leapădă-te de toate, ca să moștenești totul.

Sfântul EVAGRIE MONAHUL

„FILOCALIA" , vol. I, pag. 78

***

„Când te rogi să ceri lui Dumnezeu să te curățească de patimi și păcate, să te izbăvească de neștiință și uitare, să te ferească de orice ispită și să nu te părăsească Duhul cel bun. Mai cere în rugăciune ca Bunul Dumnezeu să-ți dea dreptatea și împărăția, adică virtutea și cunoștința, și apoi toate celelalte se vor adăuga ție. E cu dreptate să te rogi nu numai pentru curăția ta, ci și pentru a oricui semen, ca să imiți chipul îngeresc".

Ibidem, pag. 79

***

„De cele mai multe ori în timpul rugăciunilor, diavolul caută să te ispitească, să te împiedice la o rugăciune curată, prin tot felul de mijloace: lăcomia pântecelui, desfrânarea, iubirea de argint, mânia, ținerea minte a răului și toate celelalte patimi, adevărate arme de distrugere ale diavolului, ca îngroșându-se mintea prin ele, să nu te poți ruga cum trebuie. Căci stârnindu-se patimile neraționale, nu o lasă să se miște de voie bună. Cel ce iubește pe Dumnezeu stă de vorbă cu el prin rugăciune, cum ar sta cu un tată, alungând orice gând pătimaș".

Ibidem, pag. 81

***

P.S. Să nu uităm cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos: „Privegheați și vă rugați, că nu știți nici ziua, nici ceasul..." și „Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece".

„COMORI FILOCALICE" vol. II

Lasă un comentariu