Cărţi noi Ioan Eugen Man, „DEDA, EVOLUŢIA URBANISTICĂ DE LA ÎNCEPUTURI PÂNĂ ÎN ANUL 1990"

Distribuie pe:

Apariţia unei cărţi reprezintă un impresionant act de cultură, care marchează rodul unei munci întreprinsă de cel preocupat de studierea amănunţită a izvoarelor istorice, spre a reda celor interesaţi rodul muncii sale, un instrument de lucru extraordinar, dar, în acelaşi timp şi o sursă de luminare a poporului, de scoatere în evidenţă a adevărului istoric.

Ne bucurăm că vede lumina tiparului o nouă carte despre comuna noastră Deda, o carte a distinsului arhitect târgumureşean Ioan Eugen Man, care, prin truda şi prin osârdia neobosită a domniei sale, pune la îndemâna cititorilor şi a tuturor celor interesaţi, lucrarea Deda, Evoluţia urbanistică de la începuturi până în anul 1990. Este o lucrare amplă, de mare valoare, care reflectă munca asiduă de cercetare a domnului Ioan Eugen Man, care a studiat, fără să cunoască oboseala, diferite surse de arhivă sau lucrări publicate, pentru a putea da spre tipărire o astfel de lucrare de mare importanţă, în primul rând pentru comunitatea noastră dedeană, dar şi pentru anumiţi cercetători interesaţi de acest subiect.

Domnul Ioan Eugen Man are o operă impresionantă, menţionăm aici doar faptul că domnia sa are lucrări ample dedicate bisericilor, atât celor vechi cât şi celor mai noi, a realizat o impresionantă Istorie urbană a municipiului Târgu-Mureş, în patru mari volume, tot o astfel de lucrare a dedicat şi municipiului Reghin. Ne bucurăm că, iată, şi comuna Deda intră în preocupările domniei sale. Dealtfel, putem spune că domnul Ioan Eugen Man este un prieten al comunei Deda, întrucât domnia sa participă la activităţile culturale, în special simpozioane, lansări de cărţi, care au loc la Deda. Vine la Deda cu deosebită plăcere de fiecare dată, domnia sa fiind o prezenţă agreabilă.

Lucrarea pe care domnul Ioan Eugen Man o dedică comunei Deda e o carte de înaltăţinutăştiinţifică, aşa cum ne-a obişnuit domnia sa prin profesionalismul său dus până la cote maxime. Considerăm că această lucrare reprezintă o contribuţie extrem de importantă la cunoaşterea evoluţiei urbanistice a comunei Deda, fiind o carte de referinţă pentru comunitatea dedeană, o carte care trebuie studiatăşi analizată în profunzime.

Noi cei din comunitatea dedeană îi aducem domnului Ioan Eugen Man omagiul nostru de cinstire şi preţuire, îi adresăm sincere felicitări pentru întreaga activitate a domniei sale care este atât de bogatăşi de prestigioasă, îl asigurăm de sentimentele noastre de profund respect, de apreciere şi de recunoştinţă deosebită pentru faptul că domnia sa a inclus în preocupările sale şi comuna noastră, Deda.

Personal, în calitate de primar al comunei Deda, mă simt plăcut îndatorată să-l asigur de sentimentele mele de respect şi recunoştinţă pentru buna colaborare de-a lungul timpului, pentru prietenia sincerăşi statornică pe care a domnia sa a arătat-o faţă de comuna Deda.

Îl felicităm pe domnul Ioan Eugen Man pentru această lucrare despre Deda, mulţumindu-i în acelaşi timp. Îi dorim mult succes pe viitor în toate activităţile domniei sale, să scrie şi să publice încă multe alte lucrări de valoare. 

Lasă un comentariu