LA „CASA IANCULUI", miercuri, 12 octombrie 2016

Distribuie pe:

De această dată, la ,,Casa Iancului" s-a făcut un experiment şi anume: după ce în prealabil s-a anunţat tema ce urma a fi dezbătută, s-a lăsat la latitudinea auditoriului participarea liberă la discuţii a acelora care vor să dezbată tema în cauză, expunându-şi punctul lor de vedere. Fără lectori care să prezinte tema dată, cu scaunele aranjate sub formă de cerc în sală pentru a facilita apropierea, la ora fixată, după intonarea Imnului de Stat al României, dl Ioan Berţa a anunţat asistenţa asupra modului în care domnia sa a gândit desfăşurarea acestei activităţi, pentru a o face mai atractivă, mai interesantă, mai interactivă, mai dinamică.

Dezbaterea a avut ca temă: ,,Abdicarea Domnitorului Al. I. Cuza - necesitate istorică?"

Fără trac, fără emoţii, dezinvolţi, rând pe rând domnii:

Mircea Dorin Istrate a evidenţiat meritele domniei lui Cuza, marile reforme necesare la acea dată, care au pus bazele noului stat, personalitatea domnitorului, crezul său, dar şi faptul că în toate acestea se vor găsi germenii unor viitoare nemulţumiri care se vor acutiza şi vor contribui la înlăturarea lui.

Dl. av. Ioan Sabău a vorbit despre tema preferată a domniei sale, reformele şi noile legi în domeniul agrar, învăţământului, justiţiei etc, capcanele şi neajunsurile acestora, dar şi modernitatea unora dintre ele care au funcţionat aproape până astăzi, noile instituţii apărute, rolul şi locul lor în viaţa publică, greşelile comise de domnitor în această perioadă.

Dl. prof. Mihai Monoreanu a creionat condiţiile socio-economice şi politice existente la alegerea Domnitorului Al. I.Cuza, care erau aşteptările diverselor clase sociale de la domnia acestuia, prieteni, duşmani, alianţe, sprijin intern şi extern etc.

Dl prof. univ. Vasile Dobrescu ne-a dezvăluit o extrem de complicată situaţie internă şi externă existentă la urcarea pe tron a Domnului Cuza, sferele de influenţă, marile jocuri politice ce s-au manifestat cu putere în timpul domniei sale, greşelile proprii făcute, trădările interne şi cele venite din zona marilor puteri europene, puterea şi slăbiciunile Domnitorului, iar în final, marea lui personalitate, care a schimbat, în bine, într-un timp extrem de scurt, soarta Provinciilor Româneşti la acea dată.

Dl. col. (rt) Constantin Teodoriu, moldovean de origine şi trăitor în tinereţea domniei sale în aproprierea reşedinţei Domnitorului de la Ruginoasa, care a vizitat de curând Palatul Domnesc complet renovat din localitatea amintită, ne-a descris această impresionantă locaţie, îndemnându-ne să o vizităm.

În final, dl preşedinte Ioan Berţa, la fel ca întreaga asistenţă, s-a declarat mulţumit de această nouă modalitate de a ne desfăşura activităţile săptămânale la ,,Casa Iancului", rămânând ca de acum înainte cea mai mare parte a acestora să se desfăşoare în acest mod.

 

Lasă un comentariu