Prof. Leon Crişan - o viaţă închinată învăţământului românesc

Distribuie pe:

Profesorul Leon Crişan s-a născut la data de 13 mai 1951 în oraşul Reghin, judeţul Mureş. Tatăl său - Simion, a fost angajat ca factor poştal la P.T.T.R - Reghin, iar mama - Maria, casnică; în familie au fost 7 copii, 4 băieţi şi 3 fete. Şcoala primară a urmat-o la Şcoala Generală nr.8 - Reghin, iar cursurile liceale le-a urmat la Liceul de Cultură Generală Reghin, secţia reală, pe care l-a absolvit în anul 1970.

Prin tradiţie, fiind o familie de dascăli, a urmat în perioada 1970-1973, cursurile Institutului Pedagogic de 3 ani, Târgu-Mureş, Facultatea de fizică-chimie şi ca şef de promoţie a fost repartizat, în septembrie 1973, la Liceul de Cultură Generală Deda.

În perioada 1973-1978 şi-a continuat studiile la Universitatea „Babes Bolyai" din Cluj-Napoca, Facultatea de tehnologie chimică, secţia fizică-chimie. În paralel, a lucrat în anul şcolar 1974-1975 la Şcoala Generală Săcalu de Pădure, comuna Brâncoveneşti, iar în perioada 1975-1978 la Şcoala Generală Socolu de Câmpie, comuna Cozma.

Din septembrie 1978 a fost încadrat ca profesor titular pe catedra de fizică-chimie de la Şcoala Generală Lunca Bradului, judeţul Mures, şcoală unde a profesat 38 de ani şi de unde, de altfel, s-a şi pensionat începând cu data de 1 septembrie 2016.

Consecvent ideii că numai prin autoperfecţionare şi perfecţionare continuă metodico-ştiinţifică şi psihopedagogică poţi obţine bune rezultate în activitatea cu elevii la clasă, în procesul de predare-învăţare-evaluare, a participat cu regularitate la activităţi de formare continuă la nivel de comisie metodică, cerc pedagogic, simpozioane, activităţi organizate prin Casa Corpului Didactic, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS-DRU).

Ca urmare a rezultatelor obţinute în activitatea profesională, în anul 1986 a primit titlul de „Profesor evidenţiat", prin Ordinul/6550/1986 Ministerului Educaţiei şi Învăţământului, iar în anul 2001 a primit gradaţie de merit. În anul 1977 a obţinut definitiarea în învăţământ, în anul 1983 a obţinut gradul didactic II, iar în anul 1989 a promovat examenele şi a obţinut gradul didactic I. De-a lungul anilor a fost nominalizat ca membru în Comisii de Testare Naţională sau a fost preşedintele Comisiei de Testare Naţională la Şcoala Gimnazială Lunca Bradului.

De la data de 1 septembrie 1984 a fost numit director coordonator la Şcoala Generală Lunca Bradului, funcţie pe care a păstrat-o, prin concurs, până la data pensionării, un interval de 32 de ani.

Rămas fidel ideii că fără o autoperfecţionare continuă nu se pot obţine bune rezultate, a urmat un curs de instruire a directorilor de şcoli cu clasele I-X (1985), cursuri de perfecţionare în management şcolar (1980), un stagiu de perfecţionare profesională pe tema „Problematica reformei în educaţie" (1998-1999), un Stagiu de pregătire din cadrul Programului Naţional de formare pentru directori de unităţi şcolare „Componenta Management şi finanţare" (1999-2000), Programul de formare continuă „Manager European" - modulele I-II-III (2006-2007) etc.

La nivel de şcoală, împreună cu colegii săi, a reuşit să închege un colectiv didactic bine calificat şi performant, care să ridice nivelul de instruire şi educare al elevilor, astfel încât să fie competitivi indiferent ce şcoală ar urma, să crească prestigiul şcolii din Lunca Bradului. De-a lungul timpului, elevii pregătiţi pe băncile şcolii din Lunca Bradului s-au regăsit pe băncile tuturor instituţiilor de învăţământ de prestigiu din judeţ. Poate şi de aceea în perioada 2002-2004 a fost nominalizat ca membru în Consiliul Consultativ al directorilor, la nivel de judeţ.

Ca urmare a promovării concursului de selecţie, din anul 2012 face parte din Corpul Naţional de experţi în management educaţional (Adeverinţa nr.465/11.05.2012.)

Conştient că şcoala, ca organizaţie, este a comunităţii şi pentru comunitate, a încercat să o reprezinte cât mai bine şi cât mai eficient. În această idee a reuşit să reprezinte unităţile de învăţământ din comună, din interior, ca şi consilier în Consiliul Local Lunca Bradului, în toate legislaturile de la revoluţie şi până în prezent. De altfel, şcoala s-a bucurat întotdeauna în acest timp de atenţia şi sprijinul Primăriei, a Consiliului Local, a tuturor instituţiilor de pe raza comunei.

Şcoala din Lunca Bradului, ca generator de instruire şi educare în comunitate şi pentru comunitate, s-a implicat permanent în activităţile culturale şi educative din comună, prin participarea elevilor şi a personalului didactic, cu programe cultural-educative şi sportive de înaltă ţinută. Au ramas ca tradiţie locală vizitele şcolare la instituţiile reprezentative din comună (Primarie, Consiliul Local, Ocol Silvic, Poliţie, Cabinetul Medical), şi Programul Cultural-artistic de la Monumentul Eroilor, de Ziua Eroilor/Înălţarea Domnului.

Dacă stăm şi rememorăm evoluţia organizaţiei şcolare din Lunca Bradului în ultimii mulţi ani, cursul ascendent al pregătirii profesionale şi metodico-ştiinţifice a cadrelor didactice, rezultatele elevilor la învăţătură şi disciplină şi oportunităţile deschise lor pentru mai departe, poziţia şcolii în comunitate şi modul cum este ea percepută în zonă şi nu numai prin prisma rezultatelor obţinute în toate planurile, cu siguranţă, cu o mare contribuţie se regăseşte şi profesorul director Leon Crişan, fiu prin adopţie al comunei, în slujba căreia a fost un număr atât de mare de ani (38).

Lasă un comentariu