„CUGETĂRI FILOCALICE"

Distribuie pe:

„Dragostea creştină fără fapte statornice, întărite cu virtuţi (fapte bune), nu e dragoste adevărată, dar nici faptele fără dragoste nu sunt fapte capabile să ne transforme pe noi, ci rămân aparenţe sau gesturi sporadice fără substanţă interioară, fără căldură consistentă durabilă, fără alipirea la cel căruia i se adresează. El lasă pe cel ce le săvârşeşte izolat şi rece. Sfântul Apostol Pavel le scrie Corintenilor: «Dacă facem acestea şi acestea şi dragoste nu avem, nimic nu ne foloseşte» (ICorinteni XIII, 3), iar apostolul iubit al Domnului, Ioan, ne spune: «Să nu iubim numai cu cuvântul, nici numai cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul»" (I Ioan III, 18).

Sfântul GRIGORE PALAMA

„FILOCALIA vol. VII. pag. 465-466

***

„Soarele dăruieşte lumină şi căldură fără să se micşoreze. Asemenea soarelui este şi Dumnezeu, numai că trebuie să avem ochi să vedem şi suflet să simţim. Lumina soarelui e nedespărţită de raza şi căldura dăruite de ea. Dar lumina nu se împărtăşeşte (arată) acelora care nu au ochi, deşi sunt atinşi de razele călduroase. Aceştia primesc numai căldura de la raze. Căci nu e cu putinţă celor lipsiţi de ochi să ajungă la cunoaşterea luminii. Tot aşa, ba poate mai mult, nimeni nu se poate bucura sau ajunge la strălucirea şi cunoaşterea dumnezeiască fără o trăire prin fapte bune şi plăcute lui Dumnezeu şi oamenilor".

Ibidem, pag. 490-491

***

„Se spune că pe uşile şcolii marelui filosof Platon era scris: Nimenea să nu intre dacă nu ştie geometrie. Asemenea ne spune despre Dumnezeu Sfântul Ioan Damaschinul: «Cel ce vrea să grăiască sau să audă ceva despre Dumnezeu trebuie să ştie limpede că nu toate sunt de negrăit, nici toate de grăit, fie ale teologiei, fie ale iconomiei; nici toate cunoscute, nici toate necunoscute. Dumnezeu este Lumina ce luminează tuturor; pentru a-L înţelege pe Dumnezeu în toată complexitatea Sa, trebuie să ne facem asemenea Lui: Lumină; Noi trebuie să ne găsim în acest izvor de Lumină şi Înţelepciune, pentru a putea intra în şcoala cunoaşterii lui Dumnezeu»".

Ibidem, pag. 481

P.S. Să luăm aminte la cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos: „Privegheţi şi vă rugaţi, că nu ştiţi nici ziua nici ceasul..." şi „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece".

„COMORI FILOCALICE" vol. II

Lasă un comentariu