La Târgu-Mureş, Constantin Rădulescu-Motru, restituit filosofiei şi culturii

Distribuie pe:

Elitele filosofiei româneşti s-au reunit, în aceste zile, la Târgu-Mureş, devenit „loc de întâlnire a celor care mai ţin la trecutul nostru cultural şi istoric", cum îl definea acad. Alexandru Surdu, vicepreşedinte al Academiei Române, directorul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru", Doctor Honoris Causa al Universităţii „Petru Maior" (UPM) din municipiu.

Peste 50 de universitari, cercetători ştiinţifici, reprezentanţi ai mediului academic naţional participă, în aceste zile, la cea dintâi ediţie a Simpozionului Naţional „Constantin Rădulescu-Motru", dedicat vieţii, activităţii şi actualităţii marelui gânditor (1868-1957), punând în operă o iniţiativă mai veche a reputa-

tului academician Alexandru Surdu (domnia sa este şi preşedintele de onoare al manifestării), lansată anul trecut, tot în cadrul unui eveniment găzduit de Universitatea „Petru Maior".

Simpozionul este organizat de Academia Română - Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru" şi Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai" Târgu-Mureş, Facultatea de Ştiinţe şi Litere a Universităţii „Petru Maior", Societatea Scriitorilor Mureşeni - Editura Ardealul, cu sprijinul Primăriei Municipiului Târgu-Mureş, al primarului dr. Dorin Florea, căruia acad. Alexandru Surdu i-a mulţumit (şi de această dată) în mod public.

Vineri, 21 octombrie, în deschiderea lucrărilor Simpozionului, la prezidiul din Aula Magna a UPM

s-au aflat, - alături de vicepreşedintele celui mai înalt for de ştiinţă şi cultură al României - acad. Alexandru Boboc, prof. univ. dr. Călin Enăchescu, rectorul UPM, prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, preşedintele Senatului UPM şi director al Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai" Târgu-Mureş, conf. univ. dr. Giordano Altarozzi, decanul Facultăţii de Ştiinţe şi Litere a UPM, scriitorul Lazăr Lădariu, redactor-şef al cotidianului „Cuvântul liber", preşedinte al ASTREI mureşene, dr. Marius Paşcan, vicepreşedinte al Comisiei de Cultură şi Media a Senatului României, lector în cadrul UPM, şi - în calitate de moderator - dr. Eugeniu Nistor - cercetător în cadrul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru" al Academiei Române, lector la facultatea de Ştiinţe şi Litere a UPM, director al proiectului cultural-ştiinţific, director al Editurii Ardealul.

În alocuţiunile introductive, academicienii Alexandru Surdu şi Alexandru Boboc au subliniat, în esenţă, datoria noastră de a ne întoarce şi re-întoarce la marii gânditori şi dascăli, care au contribuit la idealul unităţii noastre naţionale, unii - precum Constantin Rădulescu-Motru, gânditor complex şi promotor al ideii de „vocaţie", ca fundament al comportamentului uman - fiind, pe nedrept, uitaţi, aproape prohibiţi în anii comunismului, împiedicaţi, oricum, să-şi desăvârşească opera. „Constantin Rădulescu-Motru a vorbit despre timp şi destin, dar timpul şi destinul i-au fost potrivnice"- sintetiza, în cuvântul său, acad. Alexandru Surdu, de aceea, „acest simpozion este un punct de plecare în valorificarea unei mari opere şi a unei mari personalităţi" afirma, la rândul său, acad. Alexandru Boboc.

Despre caracterul recuperator şi reparator al demersului întreprins zilele acestea de participanţii la eveniment, au vorbit universitarii mureşeni şi oamenii de cultură menţionaţi, pentru care această premieră în spaţiul gândirii şi al literelor mureşene constituie o provocare nobilă, pe care, cu siguranţă, o vor onora în mod excepţional.

De altfel, primul gest „recuperator" a şi fost înfăptuit, prin lansarea, ieri, în Aula Magna a UPM, a cărţii Personalismul energetic, de Constantin Rădulescu-Motru, având ca bază textul din 1927, noua apariţie înregistrând adaosul unor studii şi al unor însemnări selectate din jurnalul filosofului. Volumul a apărut la Editura Ardealul, Târgu-Mureş, 2016, sub îngrijirea acad. Gheorghe Vlăduţescu.

Lucrările, moderate de academicienii invitaţi, au continuat, ieri, cu prezentarea şi dezbaterea comunicărilor susţinute de acad. Alexandru Surdu - Structura sistematică a personalismului energetic, prof. univ. dr. Florea Lucaci - Politicianismul la români sau despre actualitatea gândirii lui Constantin Rădulescu-Motru, prof. univ. dr. Vasile Muscă - Ideea de sistem filosofic în gândirea românească. Cu privire specială la Constantin Răduescu-Motru, prof. univ. dr. Gheorghe Clitan - Manipularea: între convingere logică şi propagandă culturală la Constantin Rădulescu-Motru.

Manifestarea se încheie duminică, 23 octombrie, când vor fi decernate premiile Simpozionului.

Din comitetul de organizare fac parte: dr. Eugeniu Nistor, dr. Cornel Sigmirean, dr. Ştefan Dominic Georgescu, Rozalia Cotoi - Editura Ardealul - dr. Mihai Ardelean.

Lasă un comentariu