În ce condiții beneficiază mamele de plata cu un an în plus a stimulentului de inserție!

Distribuie pe:

De la 1 iulie 2016, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 66/2016 pentru modificarea și completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, mamele care se află în concediul pentru creșterea copilului și aleg să revină la muncă înainte de terminarea acestuia au dreptul, lunar, la plata stimulentul de inserție cu un an în plus.

Concret, pentru a beneficia de această facilitate, mamele (sau tații, dacă ei au optat pentru concediul de creștere a copilului) trebuie să își reia serviciul sau să obțină alte venituri impozabile cu minimum 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de doi ani (respectiv trei ani, în cazul copilului cu handicap).

În acest caz, vor putea beneficia de prelungirea perioadei de acordare a stimulentului până la împlinirea vârstei de trei ani a copilului (respectiv, patru ani a copilului cu handicap).

Stimulentul de inserție reprezintă 50% din indemnizația minimă aferentă concediului pentru creșterea copilului, adică, în prezent, o sumă fixă de 531,25 lei lunar.

Cererea și documentele care atestă îndeplinirea condițiilor de acordare a stimulentului trebuie depuse la primăria localității pe raza căreia solicitanții își au domiciliul sau reședința, aceasta transmițându-le apoi agențiilor teritoriale pentru prestații sociale, care au obligația să le soluționeze în termen de 15 zile de la înregistrare și să comunice soluția în cinci zile lucrătoare de la emitere.

Este de precizat faptul că indemnizația aferentă concediului pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție nu se pot cumula. 

Lasă un comentariu