PROIECT URBAN, LA GHEJA - LUDUȘ

Din perspectiva planificatei ridicări a comunei Luduș la statutul de oraș, într-o ședință din anul 1959 a Biroului Executiv al Sfatului Popular local au fost aprobate, după entuziaste cuvântări, trei mari proiecte: branșarea localității la conducta magistrală de gaze naturale, conectarea așezării la sistemul național de energie electrică, construirea rețelei de apă potabilă și a celei de canalizare pentru apele uzate și a apei pluviale.

Beneficiind de alocări financiare consistente de la bugetul de stat și de la bugetul Regiunii Cluj, proiectele au fost urgent demarate, ele fiind însoțite de lucrări de asfaltare a principalelor străzi și de amenajare a trotuarelor. Pentru început, de aceste atribute ale civilizației urbane au avut parte instituțiile de stat și cooperatiste din oraș, precum și locuitorii din cartierul de blocuri „Big".

De la acel început a trecut mai bine de o jumătate de secol. Administrațiile care s-au perindat la conducerea orașului în acest timp și-au propus, s-au străduit și, în mare măsură, au și reușit să le asigure locuitorilor de aici condiții civilizate de viață. Cele mai multe străzi sunt asfaltate, iluminate electric, mărginite de trotuare. Locuințele sunt conectate la rețelele de gaze naturale și energie electrică. Majoritatea dispun de instalații de apă potabilă și de canalizare. Cele mai recente proiecte în acest domeniu au fost finalizate în anul 2016. În primăvară s-au făcut recepțiile la Uzina de apă, pentru modernizarea căreia Compania Aquaserv Mureș a cheltuit peste douăsprezece milioane și trei sute de mii de lei. A început să funcționeze noua stație de epurare a apelor uzate, situată la intrarea în cartierul Gheja. Pentru sute de noi beneficiari au fost construite peste nouăsprezece kilometri de conducte pentru canalizare, din care nouă kilometri și opt sute de metri numai în cartierul Gheja. Banii necesari pentru procurarea materialelor și pentru plata manoperei au provenit de la Uniunea Europeană, prin fondul de coeziune (în procent de 76,23%), de la Bugetul de stat al României (11,66%), de la bugetul operatorului, Compania Aquaserv (10,32%) și de la bugetul local Luduș (1,79%, echivalentul sumei de 1.988.000 euro). Primăria Luduș a pus la dispoziție terenul folosit pentru construirea Stației de epurare, de la Gheja și domeniul public pe unde au fost trase conductele de canalizare.

Este simplu de observat că, fără accesarea de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la Guvernul României, recenta extindere a rețelei de apă potabilă și a rețelei de canalizare nu ar fi fost posibilă. De aceea, efortul administrației locale, a Consiliului Județean Mureș și a Companiei Aquaserv Mureș merită să fie luat în seamă și apreciat, cu toată considerația cuvenită.

Fotografia atașată a surprins momentul recepției de către Primăria Luduș a lucrărilor de canalizare de la Gheja, petrecut joi, 20 octombrie 2016. Pentru viitoarea Monografie a orașului Luduș, menționăm numele participanților: domnii Ioan Cristian Moldovan, primarul orașului Luduș, Kis Istvan, viceprimarul orașului, Liviu Botezan, consilier al primarului, Seabastian Căpușan, consilier al primarului, Marius Dudilă, noul administrator public al orașului, Liviu Popa, director al Serviciului Drumuri, Intervenții, Transport și Zone Verzi din cadrul Primăriei Luduș, Gelu Puia, entuziastul și neobositul consilier local implicat cu întreaga sa ființă în fiecare etapă a proiectului urban de la Gheja, Tiberiu Orban, consilier local, Vasile Tripon, fost consilier local, ca reprezentanți ai beneficiarilor, domnul inginer Gelu Oaneș, șeful sucursalei din Luduș a Companiei Aquaserv Mureș.

Cu acest prilej am consemnat următoarele declarații. Domnul inginer Gelu Oaneș: „La ora actuală investiția din Ludușul vechi și de la Gheja este finalizată. Am instalat cămine de racorduri pentru fiecare abonat, până la limita proprietăților. Lucrările din curte și din locuință vor fi suportate de fiecare abonat. Abonații se pot branșa gratuit la rețeaua noastră de canalizare, după ce încheie contract cu noi. E bine ca ghejenii să știe că nu îi taxăm pentru apa pluvială, ci numai pentru canalizarea apei de la robinetele din locuință (bucătărie, baie, toaletă). Pentru străzile care încă nu au canalizare, urmează să întocmim un nou proiect, să accesăm noi fonduri europene și guvernamentale, să încheiem contract de execuție cu o nouă firmă constructoare".

Domnul primar Cristian Moldovan: „În numele comunității locale, mulțumesc Companiei Aquaserv Mureș pentru parteneriatul sincer și eficient. Lucrările la canalizarea din Gheja au fost întârziate din cauza terenului îmbibat cu apă din stratul freatic, de la intersecția străzii Măgurei cu strada Lungă, unde acum este stația de pompare. Îi invit pe ghejeni să nu creadă în zvonurile despre taxarea apei pluviale, pentru că apa de ploaie și apa rezultată din topirea zăpezii nu va fi taxată".

Consilierul Gelu Puia: „În momentul acesta sunt cel mai fericit ghejean, pentru că un vis al meu și o mai veche speranță a ghejenilor s-a împlinit. Într-adevăr, este un semn de civilizație să ai apă la robinet și la baie, să ai wc-ul în casă, iar apele uzate să ajungă, prin conducte, la Stația de epurare, fără să mai polueze solul. Aș adăuga faptul că aici trăim într-o zonă rurală și aven șanțuri și rigole pentru colectarea apei pluviale. Ce trebuie să facem? Să curățăm cu regularitate șanțurile și rigolele".

Ca istoric, aș mai adăuga că, tot ceea ce s-a făcut pentru ghejeni în anii 2012-2016 poate fi apreciat ca un cadou pentru aniversarea celor 650 de ani de atestare documentară a localității românești Gheja (1366-2016).

Lasă un comentariu