Dinuca Burian - o viaţă închinată cărţii şi culturii româneşti

Constantin Noica spunea: „Nu există poet mare care să nu fie şi un mare om de cultură, unul al vredniciei, nu numai al învrednicirii". Un om de cultură, un om al vredniciei şi al învrednicirii este doamna Dinuca Burian, care, la Sărmaşu şi nu numai, seamănă sămânţa învăţăturii prin pasiunea pentru carte, pentru lectură, pentru frumos şi valoare. Cultură înseamnă cunoştinţe şi mai precis, ansamblu de cunoştinţe. Erudiţia şi cultura, în general, dacă nu sunt asociate şi cu omenia, cu cinstea şi corectitudinea, cu respectarea unui cod moral, pot sugera lipsuri care le pot pune la îndoială. Dinuca Burian e un om de cultură complet, care întruchipează în persoana sa şi valorile umane, morale, sociale, care o fac demnă de respect, preţuire, apreciere. Dânsa e dincolo de incertitudini şi de întrebări, pentru că soluţia ei este iubirea de oameni şi iubirea de carte, care o înnobilează şi o înalţă definitiv în ochii societăţii contemporane, oferindu-i totodată un loc de cinste în perspectiva posterităţii. Ea te învăluie în iubire, te încălzeşte, te luminează, te pune în legătură cu cartea, oferindu-ţi prin acest lucru, clipe sublime şi înălţătoare.

Doamna Dinuca Burian este un distins şi rafinat om de cultură, de asemenea, este şi autoarea unor cărţi privind istoria şi cultura Sărmaşului: Sărmaşu - caiet documentar, Editura Tipomur, Târgu-Mureş, 1999; Oraşul Sărmaşu - schiţă monografică, Editura Cromatic Tipo, Târgu-Mureş, 2003; Sărmaşu - file de monografie, Editura Nico, Târgu-Mureş, 2011 (ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Nico, Târgu- Mureş, 2014); Fascinaţia cărţilor. Antologie de texte din literatura română şi universală,Editura Nico, Târgu-Mureş, 2014; Graiul câmpiei. Culegere de folclor, partea I, Editura Nico, Târgu-Mureş, 2015. De asemenea, în locaşul de carte, care este Biblioteca din Sărmaşu se pot vedea tablourile celor care au primit titlul de Cetăţean de Onoare al Oraşului Sărmaşu (între ei: Nicolae Băciuţ, Dimitrie Poptămaş, Lazăr Lădariu, Ion Mircea, Ovidiu Iuliu Moldovan, Melinte Şerban, Gabriela Moga Lazăr, istoricul col. Vasile T. Suciu şi alţii. Există şi Cetăţeni de Onoare post-mortem: Liviu Rusu, Alexandru Bătrâneanu, Vasile Simonis).

Când spui Dinuca Burian, spui de fapt: un sfert de secol de activitate de bibliotecă, studii de biblioteconomie, licenţă în psihopedagogie specială, coordonator al grupului folcloric „Graiul Câmpiei", promotor în păstrarea şi promovarea tradiţiilor locale româneşti, realizator de ateliere de lucru în cadrul bibliotecii: pictură, învăţarea cusutului, tehnica răsucirii hârtiei Quilling, pentru a obţine obiecte de artă: decoraţiuni de masă, decoraţiuni de perete etc., acestea fiind doar câteva dintre aspectele mai relevante legate de personalitatea omului bibliofil Dinuca Burian.

Oraşul Sărmaşu poartă amprenta culturală a doamnei Dinuca Burian şi a memorabilelor activităţi pe care le organizează cu atâta dragoste şi pricepere, pentru a dezvolta permanent ştiinţa de carte. Importantă aşezare din Câmpia Transilvaniei, dobândind în anul 2003 titlul de oraş al României, Sărmaşu este situat, pe coordonate geografice, între paralela 46°45' latitudine nordică şi meridianul 24°10' longitudine estică, în zona centrală a ţării, la întretăierea limitelor administrative ale judeţelor Mureş, Cluj şi Bistriţa-Năsăud. Este aşezat în partea de nord-vest a judeţului Mureş, în centrul Câmpiei ardelene, pe cursul superior al Pârâului de Câmpie (Valea Luduşului - cum i se mai spune), afluent din partea dreaptă al Mureşului. Se află la o distanţă medie de 50-60 de km faţă de oraşele din jur:

Cluj-Napoca, Bistriţa, Reghin, Târgu-Mureş, Luduş. Sărmaşu se învecinează la nord cu comuna Budeşti (judeţul Bistriţa-Năsăud), la est cu comuna Sânpetru de Câmpie, la sud-est cu comuna Miheşu de Câmpie (judeţul Mureş), la vest cu comuna Cămăraşu şi la sud-vest cu comuna Mociu (judeţul Cluj).

O vatră de cultură a oraşului Sărmaşu este Biblioteca Orăşenească „Liviu Rusu", a cărei destin este condus cu atâta sârg, devotament, dragoste şi dăruire de doamna Dinuca Burian. Fondată în anul 1950, o perioadă având şi rolul de centru metodic în zonă, Biblioteca Orăşenească Sărmaşu deţine în prezent peste 21.000 de volume, cu structură enciclopedică, practicând împrumutul cu acces liber la raft şi lectură într-o sală cu 25 de locuri. Deschisă tuturor celor dornici de a-şi apropia binefacerile cuvântului scris, instituţia are utilizatori îndeosebi din rândul tineretului şcolar şi al intelectualităţii locale. Activitatea specifică a bibliotecii este întregită de manifestări complementare lecturii: prezentări de cărţi, întâlniri cu scriitori, critici literari, istorici, artişti, cercetători, arhivişti, profesori etc.

O reflectare sumară a activităţii bibliotecii sărmăşene se poate vedea în volumul Jurnal de bibliotecă - culegere de texte publicistice, care vede lumina tiparului şi care cuprinde în paginile sale o serie de articole apărute în presa mureşeană şi nu numai, în special în cotidianul „Cuvântul liber", materiale care se referă la o parte doar din activităţile care au avut loc de-a lungul timpului sub egida bibliotecii sărmăşene. Volumul este coordonat de doamna Dinuca Burian, care de fiecare dată, pune atâta suflet curat şi dragoste nemărginită în tot ceea ce face. Cu siguranţă că într-un volum nu se poate reflecta întreaga activitate a acestei instituţii de carte, ceea ce e cuprins între coperţile acesteia este o mică parte din cultura, spiritualitatea, istoria şi tradiţia acestor locuri mirifice şi binecuvântate ale Sărmaşului.

Doamna Dinuca Burian se impune ca un distins şi veritabil om de carte, om de cultură al spaţiului transilvănean. Domnia sa se impune prin seriozitate, talent, înţelepciune, prietenie ş.a. Te copleşeşte cu vorba sa caldă, cu zâmbetul său unic, cu prietenia sa dezinteresată, cu credinţa permanentă şi fermă în triumful binelui, al frumosului, al omeniei şi gândului bun. Având alese calităţi sufleteşti şi intelectuale, se identifică întru totul cu munca sa care se desfăşoară pe multiple planuri, luminând, îndemnând, mângâind sufletele tuturor celor care o cunosc, cu vocea sa caldă şi prietenoasă, cu toată conştiinciozitatea, cu înalt simţ patriotic. În relaţiile sale cu colegii, cu apropiaţii, cu prietenii, îi impresionează pe toţi prin cordialitatea şi prin optimismul său viguros, care emană din întreaga sa fiinţă. Este înzestrată cu o natură generoasă şi plină de omenie, integritate, dezinteres, realism, asociabilă la cauze şi acţiuni mari.

Doamna Dinuca Burian este un om de inimă, un om învăţat, un bun român şi un bun creştin. A reuşit să înfăptuiască lucruri de o valoare netrecătoare, şi aceasta se datorează înzestrării, talentelor şi experienţei sale multiple. Pentru zelul şi roadele muncii sale, care se dovedesc a fi pilduitoare, desfăşurate în ogorul larg al culturii române, se cuvine să încercăm a crede că domnia sa este un ctitor de cultură românească. Aducem cuvânt de felicitare domniei sale pentru întreaga activitate desfăşurată de-a lungul multor ani şi îi urăm deopotrivă mult succes în tot ceea ce va întreprinde şi pe viitor.

 

Lasă un comentariu