De astăzi, POT FI ÎNCHEIATE CONTRACTE PENTRU PLATA RETROACTIVĂ A CONTRIBUȚIEI LA PENSII!

Distribuie pe:

Începând de astăzi (joi, 27 octombrie 2016), timp de șase luni (până în 27 aprilie 2017), cetățenii români care doresc să plătească retroactiv contribuția la pensii au posibilitatea să încheie contracte în acest sens cu casele de pensii teritoriale.

Măsura este prevăzută în Legea nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial nr. 842, din 24 octombrie a.c., care prevede: „Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuției de asigurări sociale pentru perioadele de timp în care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia.

Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contribuției de asigurări sociale sunt cele care se încadrează în intervalul de timp cuprins între data încheierii contractului de asigurare socială potrivit prezentei legi și ultimii 5 ani anteriori acestei date".

Astfel, plățile retroactive vor putea fi făcute pentru perioade ce încep din octombrie 2011, în funcție de data încheierii contractului de asigurare, iar plata se va face pentru orice perioadă de dinaintea îndeplinirii condițiilor referitoare la vârsta standard de pensionare, în limita celor cinci ani.

Reamintim că, în prezent, vârsta standard de pensionare, potrivit Legii nr. 263/2010, este de 65 de ani pentru bărbați și de 63 de ani pentru femei (la femei, atingerea vârstei se face prin creșteri eșalonate până în ianuarie 2030).

Contribuția retroactivă va avea ca bază de calcul cel puțin valoarea unui salariu de bază minim brut și cel mult de cinci ori câștigul salarial mediu brut pe țară, pentru fiecare lună aferentă solicitării de efectuare a plății, în condiții normale de muncă.

Plata se va putea face, în numerar, prin mandat poștal sau prin orice alt mijloc de plată prevăzut de legislație, la casieria casei de pensii din raza de domiciliu a persoanei interesate. 

Lasă un comentariu