O treabă foarte serioasă - primăria

Distribuie pe:

Interesantă și originală idee cartea cu titlul Oameni, fapte, întâmplări a domnului Octavian Popa. Cartea este un puzzle complex care compune imaginea unui oraș/municipiu, a unei primării, a unui primar, din presă, fotografii, istorii despre administrație, legi și decrete, fotocopii de documente, liste etc.

Domnul Octavian Popa a fost primar al orașului Târnăveni timp de 14 ani (1990 - 1996; 2000 - 2008) în perioada celor mai profunde schimbări în societatea românească. Cu excepția unei scurte autobiografii, Octavian Popa a lăsat să vorbească despre sine presa, imaginile care ilustrează ceea ce s-a scris.

Titlul exprimă esența cărții: Oameni - mulți, foarte mulți de mare valoare. Dintre ei se desprinde un om, un reper în jurul căruia se ordonează evenimente și în cele din urmă fapte și întâmplări în sensul pe care l-a dat acestui cuvânt un mare poet - acte de cultură și spiritualitate.

Cartea se structurează pe trei secvențe. Prima secvență cuprinde o motivare a demersului, o schiță a carierei profesionale a primarului, scurte istorii despre administrația locală și națională, monumente realizate, lista cu cetățenii de onoare (36) dintre care 25 numiți în mandatul său. Cea mai consistentă parte „teoretică" a acestei secvențe conține articole din Constituție, legi și decrete-legi care stau la baza funcționării domeniului administrativ, cuprinzând între altele, atribuțiile principalelor structuri implicate, de la primari la prefect, de la președintele consiliilor județene la consiliile locale.

Partea cea mai interesantă și mai amplă a cărții stă sub genericul „Din presa vremii" - formulare cu un ușor parfum cronicăresc, semnificând o distanțare în timp și o nostalgie încifrată. Sunt cuprinse aici articole, interviuri, știri, discursuri, alocuțiuni etc., publicate în presa locală, județeană, de nivel național și din străinătate referitoare la evenimente sociale, economice, culturale desfășurate în timpul primariatului domnului Octavian Popa, și chiar după, până în 2015. Faptele sunt fapte, dar își pierd mult din semnificația lor dacă nu sunt consemnate, comentate și cunoscute. Numim câteva publicații care au consemnat evenimentele menționate: Cuvântul liber, Târnava, 24 ore mureșene, Zi de zi, Punctul, Gazeta Târnavelor, România literară, Tribuna învățământului, Credința străbună, Le voix de nord (Ronchin - Franța), Hajduszoboszlo (Ungaria). Domnul Octavian Popa a avut o foarte bună presă. Au scris despre primar și mandatele lui cei mai reputați jurnaliști și oameni de cultură, precum Lazăr Lădariu, Nicolae Băciuț, Mariana Cristescu, Mihai Suciu, Răzvan Ducan, Ioan Corpos etc.

În primul din cele peste 30 de interviuri acordate după alegerile de primari din 1992 (în august 1990 a fost numit la propunerea prefecturii cu acordul cetățenilor), pe care inginerul Octavian Popa le-a câștigat cu 75%, a afirmat după o experiență de un an și jumătate că este „o treabă serioasă primăria", fiind conștient, și așa va rămâne până la încheierea mandatelor că un primar are imense responsabilități în fața comunității. Dorea să-i dea o nouă demnitate orașului și nutrea speranța îndreptățită de a obține pentru Târnăveni statutul de municipiu pe care l-a primit în 1998. Domnul Octavian Popa a făcut dovada unui adevărat fiu al localității de pe Târnava Mică.

Primarul a fost preocupat de rezolvarea problemelor economice și sociale pe care locuitorii Târnăveniului le cunosc, iar cititorii le-ar putea cunoaște în amănunțime și în remarcabila lor importanță din carte.

Concepțiile potrivit cărora „continuitatea trebuie să fie o constantă a muncii de obște", iar funcția nu poate fi onorată "decât prin fapte", au prins viață, iar presa n-a întârziat să consemneze evoluțiile primarului, în titluri precum: „Un primar care a meritat votul cetățenilor" (Ambasador), „Primarul de care are nevoie Târnăveniul" (Cuvântul liber), „Omul potrivit la locul potrivit" (Gazeta Târnavelor), „Realismul primarului" (Punctul) etc.

Ceea ce i-a marcat profund și definitiv primariatul domnului Octavian Popa a fost preocuparea pentru emanciparea culturală a orașului și însuflețirea vieții spirituale. Omul de cultură și jurnalistul de excepție care este Mariana Cristescu a remarcat o latură a personalității primarului „intelectual fin, iubitor și sprijinitor al vieții culturale".

Cunoscând mândria locuitorilor pentru trecerea tânărului Eminescu prin Târnăveni, primarul a dezvelit, la 15 iunie 1991, bustul poetului în parcul din fața primăriei. Este momentul declanșării a numeroase activități culturale patronate de primar. Au fost dezvelite busturile a mai multor personalități care au avut relație cu Târnăveniul: Octavian Goga, Vasile Moldovan, prefectul Legiunii de Câmpie în revoluția de la 1848, dr. Gheorghe Marinescu, care a vizitat de mai multe ori orașul, al cărui spital îi poartă numele, Avram Iancu, monumentul latinității, al eroilor, plăci comemorative. Exegi monumentum… Sub raza Luceafărului s-a petrecut în acest răstimp o adevărată „înviere a poeziei", fenomen remarcat de Nicolae Manolescu în Romania literară (martie 1996). Octavian Popa a susținut dezvoltarea presei locale. Astfel a reapărut revista Târnava, care transferată la Târgu-Mureș a devenit o importantă revistă de cultură. Peste 65 de articole se referă la viața cultuală în timpul mandatului domnului Octavian Popa numit în presă „cel mai cultural primar al localității și nu numai". Octavian Popa pare a fi trăit sincer iluzia salvării prin cultură.

O bună parte a materialelor publicistice au fost scrise de preoți care au consemnat interesul primarului pentru sprijinirea cultelor, într-un spirit de toleranță și înțelegere consemnat și în presa orașelor înfrățite din Franța și Ungaria.

S-au construit două biserici ortodoxe, s-au organizat manifestări pe teme religioase.

A fost preocupat de deschiderea orașului spre Europa. Târnăveniul s-a înfrățit cu orașul Ronchin, din Franța, Hajduszoboszlo, din Ungaria, a stabilit relații strânse cu orașul Pohlheim, din Germania.

O piață din orașul Ronchin poartă numele „Târnăveni".

Cartea conține numeroase informații, dar și atitudini pilduitoare și reacții provocate de complexitatea problemelor ivite în conducerea unei localități. Unele evenimente și manifestări menționate aici sunt cunoscute, dar cartea ajută să transcendem insuficiențele memoriei.

Partea a treia a cărții o constituie fotografiile, răspândite de altfel și prin toată cartea. Ele ilustrează „în instantanee" evenimente în centrul cărora s-a aflat un primar, un primar adevărat.

În totalitatea ei cartea se constituie într-o profesiune de credință despre ce înseamnă misiunea asumată de primar, care presupune calități intelectuale, competențe, spirit practic, viziune, civism, dăruire în folosul semenilor, fermitate, demnitate și cinste, ilustrate cu prisosință de personalitatea centrală a acestei cărți. Editată într-un tiraj confidențial, cartea merită cu siguranță un tiraj important destinat publicului interesat de cunoașterea complexelor probleme ale administrației.

Deocamdată din această carte se conturează perfect în altorelief imaginea unui om dedicat cu tot sufletul localității în care s-a născut, a învățat, a muncit și

a condus-o ca primar 14 ani. Urmează bustul…

Lasă un comentariu