Simpozion dedicat profesorului Al. Papiu Ilarian

Distribuie pe:

Vineri, 28 octombrie, Aula „Tudor Drăganu" a Universităţii „Petru Maior" (UPM) din Târgu-Mureş a găzduit Simpozionul naţional „Al. Papiu Ilarian - Profesorul", organizat de Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative a UPM şi Societatea Culturală „Alexandru Papiu Ilarian", în parteneriat cu Consiliul Judeţean Mureş, manifestare având ca temă activitatea de dascăl a marelui cărturar, om politic,jurist, istoric, participant activ la organizarea revoluţiei paşoptiste.

Lucrările simpozionului, moderate de conf. univ. dr. Nicolae Ploeşteanu, director al Departamentului de Drept şi Administraţie Publică al UPM, s-au bucurat de prezenţa - alături de preşedintele Societăţii Culturale „Al. Papiu Ilarian", prof. Petru Nemeş - a primarului şi a viceprimarului comunei Papiu Ilarian, domnii Voro Levente, respectiv Aurel Ivan, precum şi a preotului Viorel Cengher.

Seria alocuţiunilor omagiale a fost inaugurată de scriitorul şi publicistul Lazăr Lădariu, preşedintele ASTREI mureşene, redactor-şef al cotidianului „Cuvântul liber", într-o emoţionantă evocare a celui care „este model de conştiinţă naţională, dascălul nostru de istorie, de limbă, de patriotism şi de naţionalism ardelenesc, toiag şi flacără înaltă pentru cei care simţim româneşte".

Prof. univ. dr. Cornel Sigmirean (UPM Târgu-Mureş), director al Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai" al Academiei Române, a vorbit despre dimensiunile internaţionale ale formării juristului şi profesorului Al. Papiu Ilarian, cu referire la studiile urmate de acesta la Universitatea din Padova, şi care i-au oferit „primului transilvănean într-un guvern de la Bucureşti", pe lângă acumularea unei solide culturi juridice, şansa aprofundării cunoştinţelor de filologie privind latinitatea limbii române. Cercetătorul mureşean a descoperit şi a intrat în posesia documentelor şcolare ale lui Al. Papiu Ilarian (diploma de licenţă, teza de doctorat şi diploma de doctor), copii ale acestora fiind distribuite celor prezenţi.

În context, lector univ. dr. Dan Constantin Mâţă, de la Universitatea „Al. I. Cuza" din Iaşi, s-a referit la perioada (1855) în care Al. Papiu Ilarian a predat, la Facultatea Juridică din Iaşi, cursuri de istorie naţională, de statistică, drept natural şi „drept criminalicesc" (penal şi de procedură penală), contribuind, decisiv, la dezvoltarea învăţământului juridic ieşean, în perioada în care acesta se afla la începuturile sale.

„Repere familiale ale profesorului Al. Papiu Ilarian în istoria satelor" - cu referire la un document despre procesul lui Ioan Pop, tatăl lui Al. Papiu Ilarian - a fost tema abordată de dr. Vasile Lechinţan, vorbitorul subliniind importanţa recuperării unor documente din arhivele budapestane, pentru o mai cuprinzătoare imagine a vieţii rurale din Câmpia Transilvană şi, implicit, a prezenţei lui Al. Papiu Ilarian în acest spaţiu geografic şi spiritual.

Despre activitatea Societăţii Culturale „Al. Papiu Ilarian", pe care o conduce de aproape un sfert de veac, a vorbit prof. Petru Nemeş, prin ale cărui strădanii a fost reeditată una dintre cele mai importante opere ale lui Papiu Ilarian - „Istoria românilor din Dacia Superioară", în paralel cu editarea, fără întrerupere, a publicaţiei Societăţii, revista „Tezaur".

Personalităţi de elită, formate, de-a lungul generaţiilor, „prin descendenţă" de la Liceul, apoi Colegiul Naţional „Al. Papiu Ilarian", au fost prezentate de profesorul Simion Bui: în domeniul filologiei - poetul Ion Horea, criticii literari Ion Vlad şi Iulian Boldea, scriitorul şi publicistul Lazăr Lădariu; matematicienii Horea Călin Pop şi Emanuel Stoica (profesori în California, respectiv Paris); în domeniul medical - prof. dr. Marius Sabău şi prof. dr. Şerban Bancu; în sport - Ladislau Bölöni; în domeniul juridic - universitarii Lucian Chiriac, Raul Felix Hodoş, Aurelian Sabău Pop; tehnică şi inginerie - Romeo Bica, Teodor Socaciu; industria divertismentului - Doru Isăroiu, Nadina Câmpean, Sânziana Negru, Roxana Nemeş, Petruţa Blaga, Liviu Moldovan, Dorin Sarchiz, Mircea Aurel Tero, Moldovan Alexandra Ada, „papiişti" care au onorat, fiecare în domeniul său, numele ilustrului mentor al şcolii pe care au absolvit-o.

Lasă un comentariu