HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ

Drumul Judeţean Şăulia - Band, înscris în cartea funciară

În şedinţa ordinară din 27 octombrie 2016, condusă, prin delegare, de vicepreşedintele Alexandru Câmpean, Consiliul Judeţean Mureş (CJ) a adoptat o hotărâre prin care un sector din drumul judeţean DJ 151 A Şăulia - Band, situat pe teritoriul comunei Grebenişu de Câmpie, neafectat de suprapuneri cu alte imobile, va fi înscris în cartea funciară cu drept de proprietate a judeţului Mureş, pe baza documentaţiei topo-cadastrale întocmită de S.C Stereo Cad S.R.L.

În acest sens, cartea funciară a drumurilor judeţene DJ 152A Târgu-Mureş - Band între km 0+930 - 18+855, DJ 151A Şăulia - Band între km 0+000 -20+100 şi DJ 151 Luduş - Sărmaşu - limită judeţ Bistriţa-Năsăud între km 25+650-45+810, neafectate de suprapuneri cu alte imobile, se modifică în mod corespunzător.

Modernizarea Drumului Judeţean Agnita - Sighişoara

Pentru obţinerea de fonduri europene nerambursabile necesare modernizării drumului judeţean DJ 106, între localităţile Agnita şi Sighişoara, consilierii mureşeni au aprobat încheierea unui parteneriat între CJ Mureş, CJ Sibiu şi primăriile Agnita, Iacobeni, Brădeni, Apold şi Sighişoara.

Sursa de finanţare este Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 „Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea infrastructurii rutiere regionale la reţeaua TEN-T".

Valoarea totală a proiectului este de aproape 120 milioane lei, inclusiv TVA, din care valoarea totală de investiţie aferentă judeţului Sibiu - 67.024.589,33 lei (TVA inclus), valoarea totală de investiţie aferentă judeţului Mureş - 52.983.627,91 lei (TVA inclus), lungimea drumului ce urmează a fi reabilitată - 37,3 km, din care 21,77 km pe teritoriul judeţului Sibiu, iar 15,53 km în judeţul Mureş.

Noi licenţe de traseu pentru transportul de persoane

Pe baza unei hotărâri aprobate de consilierii judeţeni, vor fi eliberate două noi licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale.

Astfel, SC Mesanexim Trans SRL îi va fi atribuită licenţă de transport pe traseul Târgu-Mureş - Sângeorgiu de Mureş, iar SC TAR SA - licenţă pe traseul Dâmbău - Adămuş - Corneşti - Crăieşti.

Licenţele de traseu şi caietele de sarcini aferente acestora vor fi emise numai după prezentarea avizelor eliberate de compartimentele specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate, cu respectarea dispoziţiilor legale.

Hărţi de risc natural -seisme şi alunecări de teren

În aceeaşi şedinţă, CJ a aprobat documentaţia „Hărţi de risc natural la alunecările de teren şi seisme", din cadrul lucrării „Întocmirea hărţilor de risc natural la nivelul teritoriului judeţului Mureş", realizată de SC Prima Cons Group SRL.

În urma elaborării documentaţiei, nu au fost identificate zone cu risc natural de producere a seismelor, în schimb au fost identificate zone care prezintă un risc mediu şi mare de alunecări de terenpe raza municipiilor Sighişoara şi Târnăveni şi a comunelor Găneşti, Mica, Măgherani şi Băgaciu.

Urmează ca CJ să pună la dispoziţia tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ hărţile de risc natural la alunecări de teren şi seism, iar primăriile vor avea obligaţia să le integreze în PUG-uri (planuri de urbanism generale) şi să respecte zonele cu interdicţie de construire identificate în cazul emiterii autorizaţiei de construire. În caz contrar, construcţiile ridicate în perimetrele cu risc seismic sau de alunecări de teren nu vor putea fi autorizate.

În plus, în zonele cu risc mare la alunecările de teren ce afectează gospodăriile locuitorilor, autorităţile publice locale vor trebui să efectueze studii suplimentare de specialitate pentru stabilizarea terenurilor.

Muzeul de Ştiinţele Naturii va fi reabilitat

Consilierii judeţeni au aprobat, în aceeaşi şedinţă, documentaţia şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii", valoarea totală a investiţiei (cu TVA inclus) fiind de 11.358.069,16 lei, echivalent a 2.555.591,12 euro, din care valoarea C+M este de 4.148.081,68 lei, echivalent a 933.327,71 euro.

Din ampla descriere a investiţiei care însoţeşte proiectul de hotărâre adoptat, aflăm că obiectivul principal al acesteia este reabilitarea şi modernizarea clădirii Muzeului de Ştiinţele Naturii, monument istoric de interes naţional, dar şi punerea în valoare a frumuseţi clădirii, pentru a atrage cât mai mulţi vizitatori.

Se intenţionează reamenajarea expoziţiei de bază a muzeului şi, implicit, a expoziţiilor temporare, utilizând bunuri culturale mobile din colecţiile muzeului (multe din acestea neprezentate încă publicului), restaurând şi valorificând expoziţional unele bunuri culturale mobile din depozite şi achiziţionând altele noi.

Totodată, se atrage atenţia că, în cazul nerealizării lucrărilor de reparaţii şi restaurare, există pericolul ca monumentul istoric să se degradeze şi mai mult, iar cu timpul să fie necesare intervenţii majore şi la nivelul structurii. „Se vor deteriora sculpturile de pe faţadă, ale căror restaurare va fi mult mai grea şi mai costisitoare. Prin păstrarea obiectelor muzeale de patrimoniu în spaţii neadecvate, se amplifică deformarea şi degradarea lor, putându-se ajunge până la descompunerea lor definitivă, producând pagube irecuperabile.

Totodată, neavând spaţii corespunzătoare de expunere, obiectele muzeale din patrimoniu nu pot fi expuse, rămânând mult timp în diferite depozite. În acelaşi timp, se poate ajunge şi până la retragerea avizului de funcţionare a muzeului datorită lipsei grupurilor sanitare adecvate conform normelor în vigoare, lipsa dotărilor pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii, menţinerea obiectelor de patrimoniu în spaţii şi mobilier neadecvate, nerespectarea obligaţiilor legate de folosinţa şi întreţinerea monumentelor istorice conform legislaţiei în vigoare.

Prin reabilitarea şi modernizarea muzeului şi implicit prin reamenajarea expoziţiilor permanente şi temporare, se va crea un spaţiu în care adulţii şi copiii vor putea călători în lumea plantelor şi a animalelor caracteristice judeţului Mureş, şi nu numai, muzeul devenind un spaţiu al cunoaşterii, al distracţiei şi al deconectării, în inima municipiului Târgu-Mureş", se precizează în anexă.

Lasă un comentariu