Râciu - Simpozion comemorativ „Gheorghe Șincai" „Plecat în eternitate, rămas în neuitare…"

Distribuie pe:

Miercuri, 2 noiembrie, la două secole de la săvârșirea din viață a cărturarului iluminist Gheorghe Șincai (28 februarie 1754 - 2 noiembrie 1816), la Râciu, loc al nașterii sale, ni s-a oferit o „lecție deschisă" despre modul în care putem, și trebuie și avem datoria de a ne respecta istoria și a-i cinsti pe înaintașii care au făurit-o, proiectându-le opera, „zămislită în timpul și spațiul pe care le exprimă" - pentru a-l cita pe George Călinescu - în universalitate, „punctul cosmic al unei verticale pe pământ". „Universalitatea este o inimă individuală, puternică și sonoră, ale cărei bătăi istorice se aud pe orice punct al globului", spunea criticul și nu credem a exagera plasând, generic, momentul evocator de la Râciu, sub semnul definiției călinesciene.

O manifestare de ținută, bine gândită, închegată și coerentă, fără „timpi morți" și păguboase alunecări în „patetisme" provinciale - de care mâna sigură și mintea bine organizată a primarului Ioan Vasu n-au fost, nici de această dată, deloc străine - a transformat, vreme de câteva ceasuri, Râciul în caput mundi, străveche denumire a Romei, unde tânărul student Gheorghe Șincai a avut, de altminteri, ocazia de a „șterge colbul de pe cronice bătrâne", păstrătoare de istorie și doveditoare de latinitate a neamului și limbii sale.

La ceasul amiezii, în prezența primarului comunei Râciu, Ioan Vasu, a secretarului Primăriei, Ioan Dunca, a primarului comunei Șincai, Gheorghe Huza, și a oaspeților invitați la eveniment, reprezentanții administrației publice locale, ai Bisericilor ortodoxă și greco-catolică și ai Școlii Gimnaziale „Gheorghe Șincai" din localitate au depus coroane de flori la bustul cărturarului, realizat de sculptorul Constantin Dombi, fiu al satului, și plasat aici, în 1976, în amintirea celui care, în funcția sa de director al școlilor românești din Transilvania (1782-1794), întristat de „soarta nenorocită a învățământului românesc", de „fețele brăzdate de suferință ale învățătorilor", s-a îngrijit să asigure manuale, a scris cărți de gramatică și de aritmetică pentru școlile primare, a ținut vie „flacăra acestor apariții modeste ale culturii, care răspândesc o palidă lumină în bezna satelor românești", după cum avea să noteze, după aproape două veacuri de la acele vremuri, regretatul profesor și fost director al școlii, Vasile Conțiu.

Evenimentul a început cu binecuvântarea preotului ortodox Daniel Soțan, după ce, o slujbă de pomenire fusese oficiată la Biserica greco-catolică din localitate, de către părintele Toader Dulău, în prezența preoților din Șăulia, Șincai, Moișa, Râciu și Sânmărtin.

La Casa de Cultură „Vasile Conțiu", cuvântul introductiv, rostit de prof. Anca Sfâriac, a plasat evenimentul la răscrucea trecutului, prezentului și viitorului, iar prof. Teodora Birou, directorul Școlii Gimnaziale „Gheorghe Șincai" îl cataloga nu doar ca „o pagină de istorie locală, un act de patriotism și de cultură, de întâlnire între generații, foști și actuali dascăli și elevi", ci și un prilej de a stabili relații de colaborare între școala pe care o conduce și instituții de învățământ aflate, și ele, sub tutela spirituală a celui omagiat: Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai" din Târgu-Mureș, reprezentat de directorul acestuia, prof. Raluca Antoaneta, și Școala „Gheorghe Șincai" din localitatea Șinca Veche (loc de obârșie, după tată, a cărturarului omagiat), ai cărei dascăli - director prof. Valentin Cosmici, director adjunct prof. Paula Zaharia și prof. Lukács Arpád - au fost prezenți la manifestare, alături de preotul greco-catolic Dorin Piuaru.

„Au existat școli prestigioase și în trecut, există și în prezent. Dar a existat o școală care le întrece pe toate: Școala Ardeleană. Nu avea clădire și săli de clasă, dar avea profesori eminenți: Gheorghe Șincai, Petru Maior, Samuil Micu, Ion Budai Deleanu. Elevi: poporul din Ardeal. Programa: recunoașterea drepturilor românilor din Transilvania. Manuale: Gheorghe Șincai - Hronica românilor și a mai multor neamuri, Samuil Micu - Istoria și întâmplările românilor; Petru Maior - Istoria pentru începuturile românilor în Dacia", a sintetizat, în cuvântul său, vicepreședintele Filialei Mureș a Societății de Studii Istorice din România, prof. Constantin Bogoșel, inspector școlar, reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, adresând felicitări organizatorilor evenimentului, în vremuri în care „mulți au inima împietrită în fața culturii".

În esență, luările de cuvânt s-au plasat sub numitorul comun al actualității operei lui Gheorghe Șincai, „atât de puternică - observa directorul Direcției pentru Cultură Mureș, dr. Nicolae Băciuț - încât ar fi greu de imaginat istoria noastră contemporană fără eforturile lui Gheorghe Șincai de a statua originea noastră și a limbii române, ale cărei baze gramaticale au fost puse de el, în Elementa linguae daco-romanae sive valachicae, prin tot ce a realizat, prin devenirea în traseele lui cărturărești". Teză reluată de dr. Narcis-Mihai Martiniuc, de la Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh. Șincai", vorbitorul relevând rigurozitatea minții și a gândirii celui care, grație formării sale la școlile de la Roma și Viena, „a preluat o viziune lineară asupra istoriei, respingând ideea de provincialism, aducând istoriografia la zi și influențând, definitiv, modul în care s-a scris istoria de la el încoace".

„…Chemat în eternitate, dar nu în uitare" - cu aceste cuvinte (care dau și titlul însemnărilor de față) și-a început alocuțiunea scriitorul și publicistul Lazăr Lădariu, președintele ASTREI mureșene, redactor-șef al cotidianului „Cuvântul liber", stăruind că „e nevoie de aceste întoarceri în timp, la istoria neamului, la înaintemergătorii făuritori de istorie și de conștiință națională".

În fine, o amplă și documentată biografie spirituală a lui Gheorghe Șincai, marcată de „puterea credinței", cu accent pe studiile efectuate la Roma și Viena ale întemeietorului învățământului românesc din satele transilvane, a fost prezentată de preotul greco-catolic Toader Dulău.

Manifestarea a cuprins și două momente editoriale: râceanul „de cărți făcătoriu", profesorul Dimitrie Poptămaș, a alcătuit - sub auspiciile Fundației Culturale „Vasile Netea" pe care o conduce - antologia de texte și bibliografie Gheorghe Șincai - sub semnul luminilor, lucrare de referință, adresată cercetătorilor interesați de „luminile" iluministului ardelean omagiat, dar și tuturor celor care doresc să cunoască mai multe despre viața și opera celui pe care B.P. Haședeu îl numea „sublimul Prometeu al neamului românesc". Lucrarea cuprinde - amănunt deloc de neglijat - celebrul studiu al lui Al. Papiu Ilarian despre viața și opera lui Gheorghe Șincai. Lucrarea, apărută la Editura Vatra veche (director - dr. Nicolae Băciuț) poartă numărul 37 al colecției „Marea Unire" a Editurii, cu o prefață semnată de prof. univ. dr. Cornel Sigmirean. Câte un exemplar al cărții a fost dăruit de către autor delegației de la Șinca Veche, respectiv bibliotecii Școlii Gimnaziale „Gheorghe Șincai" din Râciu.

Monografia Învățământul din comuna Râciu - trecut și prezent, avându-l ca autor pe regretatul Vasile Conțiu, profesor și director, timp de 16 ani, al actualei școli gimnaziale din comună, a fost cea de a doua lucrare lansată în cadrul evenimentului. Despre cartea scrisă de părintele său a vorbit prof. dr. Hadrian - V. Conțiu, de la Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian" din Târgu-Mureș, evidențiind caracterul științific al lucrării celui care se considera „un smerit urmaș al vrednicului și înflăcăratului patriot". „O carte - remarca filologul dr. Valentin Marica - „scrisă cu dăruire și migală, urmărind evoluția școlii în contextul învățământului din zonă, dar văzută și într-un corpus al Transilvaniei, în care profilul și destinul dascălului sunt conturate ca ardere de sine". Lucrarea - observa, la rândul său, directorul adjunct al Colegiului Național „Al. Papiu Ilarian" din Târgu-Mureș, prof. Dumitru Botoș, „se remarcă prin bogăția și acuratețea surselor și prin tehnicitatea interpretării, scoțând la lumină o lume a dascălilor dedicați menirii lor, în stilul marelui ardelean evocat".

Moment emoționant, spre finalul manifestării: un tablou reprezentând portretul lui Gheorghe Șincai, realizat de artistul bucureștean Călin Bacali (originar din Râciu) a fost dezvelit, în aplauzele asistenței, urmând ca reproduceri ale acestuia să fie așezate, spre aducere aminte, în toate sălile de clasă, dar și în „școala-soră" din Șinca Veche.

Scrisori de mulțumire și plachete comemorative le-au fost înmânate oaspeților prezenți, din partea organizatorilor - Primăria comunei Râciu, Consiliul Local și Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai, iar prof. Raluca Antoaneta le-a oferit, la rându-i, Placheta Liceului Tehnologic „Gheorghe Șincai" din Târgu-Mureș - promisiuni ale unor viitoare și benefice proiecte comune.

Finis coronat opus - un program de muzică și poezie susținut de elevii gimnaziului: corul școlii, condus de profesorul de muzică, preot Adrian Pop, a interpretat cântece din folclorul zonei, pe versuri de „tanti Anuța din Nima Râciului". Ajunși în acest punct, îndrăznim să afirmăm că de numele și de vocea tânărului Darius Bucur vom mai auzi în anii ce vor să vină.

„O zi de… Gaudeamus!", exclama dr. Valentin Marica, concentrând în metaforă „momentul Râciu", cu semnificațiile, simbolurile și emoțiile trăite în așezarea devenită, vreme de câteva ceasuri „punct cosmic al unei verticale pe pământ", reverberând, „puternic și sonor", în amurgul de noiembrie mohorât, „bătăile istorice" ale unei inimi ce batere alta n-a cunoscut decât pentru binele și luminarea norodului din care s-a plămădit, și grijă alta n-a avut decât „să nu amuțească accentele duioase ale limbii românești". „Purtați-vă bine, pui de români, și nu uitați nici pre Șincai", spunea, la vreme de nedreaptă și dureroasă prigonire, cărturarul făuritor a 376 de școli. Gaudeamus, să ne bucurăm, dară, căci nimb de neuitare și de nemurire așezatu-s-a pre numele său.

P.S. Mulțumiri domnilor prof. Gh. Conțiu și ing. Ioan Dunca pentru informațiile furnizate și sprijinul acordat în realizarea acestui documentar.

Lasă un comentariu