Conferință preoțească de toamnă, la Reghin

Joi, 3 noiembrie 2016, a avut loc, la Reghin, Conferința preoțească de toamnă, cu tema Sacerdoțiul și Cartea - Axiologie a culturii române. La acest eveniment au luat parte toții preoții din cadrul Protopopiatului Ortodox Reghin, în fruntea căruia se află de ani buni, slujind cu râvnă, evlavie și dăruire, Părintele protopop Teodor Beldean.

Și această conferință se înscrie în programul Patriarhiei Române intitulat 2016 - Anul omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox și Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești.

De dimineață , la Biserica „Înălțarea Domnului" din Reghin s-a săvârșit, de către un sobor de preoți, slujba Te Deum-ului, apoi, la sediul Protopopiatului, a avut loc conferința propriu-zisă, în cadru căreia au fost susținute trei teme.

Prima temă, cu titlul Dimensiunea culturală a creștinismului, a fost expusă de Părintele Teodor Vasile Roșca, de la Parohia cu hramul „Buna Vestire" și „Sfânta Filofteia" din Reghin - Cartierul Câmpului. În cadrul acestei expuneri au fost susținute aspecte precum: Biblia între întruparea Cuvântului și vocația lui homo legens; Scrierile patristice și nașterea unei culturi; Cultura Română între literă și duh: școala parohiei și mănăstirea. Părintele Mircea Gudea de la parohia cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul" din Cosma a susținut tema Chipuri de vrednici sacerdoți cărturari, în cadrul căreia a prezentat mai multe aspecte precum: Ctitori de limbă românească: Sfântul Simion Ștefan și preotul Ioan Zoba din Vinț, Dascăl înțelept și editor prodigios: Sfântul Antim Ivireanul, Dârz apărător al credinței românilor: Sfântul Andrei Șaguna. Părintele Gabriel Bota, de la parohia cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil" din Pietriș, a susținut tema Misiunea preotului ca agent cultural, în cadrul căreia s-a referit la: Relația preotului cu mediul intelectual parohial, Cartea religioasă și biblioteca parohială, Înduhovnicirea culturii între etic, etnic și estetic.

Părintele consilier Eugen Moldovan, prezent la lucrările conferinței, în cadrul expunerii sale, a adus cuvânt de îmbărbătare preoților, pentru slujirea pastorală, cuvânt de întărire în credință și în dragostea față de Hristos Domnul, Mântuitorul neamului omenesc.

Conferințele preoțești sunt rânduite de Biserică, pentru împrospătarea cunoștințelor preoțești. Nu au fost rânduite de Biserică așa, fără niciun rost. Își au fiecare dintre ele rostul lor, și fac parte și acestea din datoria preotului de a răspunde la această chemare a Bisericii, din când în când. Aceste conferințe nu sunt o inovație impusă cuiva de circumstanțe de moment. Un mare învățat spunea așa: „Noi alcătuim o corporație prin convingerea noastră religioasă, printr-o disciplină dumnezeiască și prin legătura unei nădejdi comune. Ne întâlnim și ținem adunări comune. Ne rugăm pentru dăinuirea lumii, pentru pacea satelor, pentru întârzierea sfârșitului. Ne întrunim pentru cercetarea Scripturilor". Acest text a fost scris de Tertulian, care a murit la anul 240.

Trebuie să spunem că preotul e un generos. El e un făcător de bine, dacă se poate spune așa, de profesie. Preoția nu e profesiune, dar a fi de profesie făcător de bine, e un act de dăruire. Preotul vrea ca toți să se mântuiască. El trebuie să-i învețe cum s-o facă. De aceea misiunea preoțească e mare și frumoasă. E fratele tuturor oamenilor. E cel de care oricine se poate sprijini. E prietenul, fratele și părintele tuturor. Preoții sunt chemați să fie sfințitori ai vieții și învățători ai credinței și modele. Toată viața preotului trebuie să fie o Liturghie. Cineva a găsit pentru aceasta o formulă foarte potrivită: viața și propovăduirea preotului să fie „o Liturghie după Liturghie". Așa cum biserica e un loc sacru în mijlocul satului, sau într-un cartier de oraș, tot așa și preotul trebuie să fie un sacerdot, un om sfințit și sfințitor, oriunde s-ar afla. Sfinții Părinți tratează preoția cu mare respect, cu temere și cu sfială.

Lasă un comentariu