„JUSTIŢIE ŞI DEMOCRAŢIE"

În perioada 3-4 noiembrie 2016, Universitatea „Petru Maior" din Târgu-Mureş, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, Centrul de Cercetare în domeniul urbanismului şi al politicilor publice, în colaborare cu Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş, Asociaţia PRO IURE şi universităţi din străinătate (Universitatea din Miskolc, Ungaria, Universitatea din Salento, Lecce, Italia, Universite de Versailles, Franţa), a organizat Conferinţa Internaţională cu tema: „JUSTIŢIE ŞI DEMOCRAŢIE".

La lucrările Conferinţei au participat atât teoreticieni ai dreptului cât şi practicieni, din România - Târgu-Mureş, Bucureşti, Cluj, Craiova, Constanţa, Timişoara, Alba-Iulia, Sibiu, Franţa - Versailles, Bayonn, Italia - Roma, Lecce, Grecia - Atena, Ungaria-Budapesta, Miskolc, Bahrain şi Israel.

Deschiderea Conferinţei a avut loc, joi, 3 noiembrie 2016, în Aula Magna a Universităţii ,,Petru Maior", cu salutul de bun venit adresat participanţilor de către prof. univ. dr. Călin Enăchescu, rector al Universităţii „Petru Maior" din Târgu-Mureş, şi rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei. De asemenea, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, dl. Peter Ferencz, şi dl. Alexandru Câmpean - vicepreşedintele Consiliului Judeţean Mureş, au vorbit despre importanţa acestui eveniment internaţional. În deschidere au ţinut discursuri prof. univ. dr. Zsuzsanna Szabo şi prof. univ. dr. Lucian Chiriac, de la Universitatea „Petru Maior" din Târgu-Mureş, iar din partea oaspeţilor prof. univ. dr. Jacqueline Morand-Deviller de la Universitatea Sorbona - Paris.

Conferinţa s-a desfăşurat pe patru secţiuni: drept public, drept privat, administraţie publică şi drept medical.

Prof. univ. dr. Lucian Chiriac, vorbind despre ,,Justiţie şi Democraţie, ne relatează care a fost punctul de plecare în iniţierea acestei Conferinţe internaţionale, ajunsă la a 5-a ediţie.

,,Am pornit de la teza principiului separării puterilor în stat legislativă, executivă, administrativă şi puterea judecătorească, care de fapt reprezintă o singură putere, pentru că este reprezentată pe fundamentul unei democraţii reprezentative. Nici una dintre aceste puteri nu va putea să-şi exercite funcţia dacă nu va putea să fie aşezată pe o democraţie reală. Abordarea noastră priveşte atât democraţia din punct de vedere instituţional, care este democraţia indirectă - reprezentativă, cât şi din punct de vedere al unei stări de a fi, adică de a îndeplini condiţiile generale şi particulare prin care o societate se exprimă în toate domeniile - politic, social, economic, cultural, în presă, etc. Această Conferinţă este augmentată prin participarea unor valoroşi artişti, studenţi ai Universităţii ,,Petru Maior", precum şi a caricaturistului Vasile Dub.

Participanţii la Conferinţă au ţinut cursuri studenţilor la drept, de la Universitatea „Petru Maior", realizând astfel o îmbinare fericită şi reuşită între teorie şi practică.

La finalul conferinţei, iniţiatorul şi catalizatorul acesteia, prof. univ. dr. Lucian Chiriac, a spus …,, Consider o mare reuşită această conferinţă din cel puţin două puncte de vedere: cel al schimbului de idei şi în al doilea rând al configurării apropierii dintre cele două universităţi din municipiul Târgu-Mureş, care şi-au găsit puncte comune în dezvoltarea relaţiilor viitoare.

 

Lasă un comentariu