Noi condiţii de acordare a sporului de 15% pentru titlul de doctor!

Distribuie pe:

În data de 2 noiembrie 2016, a apărut, în Monitorul Oficial nr. 876, Legea nr. 196/2016 pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare, prin care sunt stabilite noi condiţii pentru acordarea sporului de 15% pentru angajaţii care deţin titlul de doctor.

Astfel, „personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor, indiferent de data obţinerii acestuia, beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază/indemnizaţia de încadrare, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul ştiinţific sau conducătorul instituţiei apreciază că pregătirea doctorală este utilă compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea persoana respectivă; nu a beneficiat de acordarea acestui spor sau nu i-a fost introdus în salariul de bază, potrivit reglementărilor legale anterioare, ca sumă compensatorie.

Aceste prevederi se aplică persoanelor care îndeplinesc condiţiile de acordare, începând cu luna următoare aprobării cererii.

Salarizarea personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea prim-ministrului şi cele aflate sub controlul Parlamentului se realizează potrivit prevederilor contractelor colective de muncă legal încheiate, până la împlinirea termenului pentru care au fost încheiate, în limita cheltuielilor de personal aprobate.

După expirarea perioadei de valabilitate a contractelor colective de muncă legal încheiate, salarizarea personalului se majorează cu 10%. În situaţia în care rezultă un salariu de bază mai mic, se menţine în plată cuantumul salariului de bază avut la data expirării contractului colectiv de muncă", prevede noul act normativ. 

Lasă un comentariu