Durata Rezidenţiatului creşte cu un an!

Ministerul Sănătăţii anunţă că specialităţile Rezidenţiatului a căror durată a fost redusă în anul 2010 au fost readuse acum la standarde europene, majorarea fiind susţinută de faptul că şi în celelalte ţări ale Uniunii Europene există o tendinţă generală în acest sens.

„Câteva dintre specialităţile la care creşte durata Rezidenţiatului sunt chirurgie toracică (de la 5 ani la 6 ani), cardiologie (de la 5 ani la 6 ani), endocrinologie (de la 4 ani la 5 ani), gastroenterologie (de la 4 ani la 5 ani), geriatrie şi gerontologie (de la 4 ani la 5 ani). Întreaga listă de specilităţi se găseşte în Ordinul nr. 1109/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.

O altă noutate este înfiinţarea specialităţilor care vizează patologia pediatrică. Astfel, au fost create noi specialităţi: cardiologie pediatrică, gastroenterologie pediatrică, nefrologie pediatrică, oncologie şi hematologie pediatrică, pneumologie pediatrică. Curricula pentru aceste noi specialităţi este în curs de elaborare, având trunchi comun cu specialitatea pediatrie în primii ani.

Pentru medicina dentară s-a înfiinţat, la solicitarea Colegiului Medicilor Dentişti din România, specialitatea de pedodonţie, cu o durată de pregătire de 3 ani.

Anul acesta, concursul de Rezidenţiat va avea loc în data de 20 noiembrie, în centrele universitare din Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu-Mureşşi Timişoara, cu clasificare unică pe ţară", precizează Ministerul Sănătăţii.

 

Lasă un comentariu