Până acum, DOAR DOI MUREŞENI PLĂTESC RETROACTIV CONTRIBUŢIA LA PENSII

Interviu cu doamna EUGENIA NEAGOE, director executiv al Casei de Pensii Mureş

- Cine poate plăti retroactiv contribuţia la pensii, conform Legii 186/2016?

- În temeiul acestui act normativ, care permite plata retroactivă a contribuţiilor de asigurări sociale, poate încheia contract de asigurare socială orice persoană, indiferent de cetăţenie, cu domiciliul sau reşedinţa în România, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială; nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia, în perioada pentru care se solicită asigurarea respectivă; nu a realizat un stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii; nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.

- Ce trebuie să facă persoanele interesate?

- Persoanele interesate trebuie să se prezinte la casa de pensii teritorialăşi să încheie un contract de asigurare socială prevăzut de legea 186/2016. Documentele necesare pentru încheierea contractului sunt actul de identitate (original şi copie), procură specială autentificată în condiţiile legii, în cazul în care contractul se încheie prin mandatar, precum şi actul de identitate al acestuia, în original şi copie, şi declaraţia pe propria răspundere, care se completează la sediul Casei de Pensii Mureş.

- Cum şi unde se face plata contribuţiei?

- Plata contribuţiei se poate face în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii, sau prin orice alte mijloace prevăzute de lege, în contul deschis la Trezoreria Statului pe seama casei teritoriale de pensii. Suma cu titlu de contribuţie datorată în baza contractului de asigurare socială poate fi plătită în una sau mai multe tranşe lunare, fără a depăşi data de 27 aprilie 2017.

- La ce cuantum se stabileşte contribuţia?

- Baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, adică venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător fiecărei luni din perioada pentru care se solicită asigurarea şi nici mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

- Până când se aplică legea?

- Încheierea contractului de asigurare socială în temeiul prevederilor Legii nr. 186/2016 poate fi solicitată numai în perioada 27 octombrie 2016 - 27 aprilie 2017, pentru maximum 5 ani anteriori datei de încheiere a contractului şi cel mult până la data îndeplinirii condiţiilor legale de vârstă standard de pensionare.

- Câte contracte au fost încheiate în acest sens la Casa de Pensii Mureş?

- Până la sfârşitul săptămânii trecute (4 noiembrie 2016), s-au încheiat la nivelul Casei Judeţene de Pensii Mureş două contracte de asigurare în baza legii nr. 186/2016.

Lasă un comentariu