Simpozion național dedicat împlinirii a 200 de ani de la trecerea în eternitate a cărturarului iluminist Gheorghe Șincai - Opera - pusă sub semnul luminilor, Și slăvit autorul ei!

În seria manifestărilor comemorative închinate cărturarului iluminist Gheorghe Șincai (1754-1816) - începute la Șamșud (azi comuna Șincai) cu o mare adunare populară, continuate la Râciu (locul nașterii sale), apoi la Sărmașu - manifestarea găzduită ieri, 10 noiembrie, de Universitatea „Petru Maior" (UPM) din Târgu-Mureș a constituit, după cum se exprima prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, „un banchet al spiritului": reprezentanți ai mediului academic, istorici, scriitori, oameni de cultură au participat la Simpozionul național „Gheorghe Șincai - sub semnul luminilor", dedicat împlinirii a 200 de ani de la trecerea în eternitate a unuia dintre cei mai străluciți reprezentanți ai Școlii Ardelene. Târgu-Mureșul - remarca, de altfel, președintele Senatului UPM, prof. dr. Sigmirean - nu putea să nu figureze în rândul așezărilor transilvane ce au păstrat urma trecerii și reverberația destinului tragic al celui despre care „iluminații" vremii considerau că „trebuie spânzurat, iar opera arsă". Căci Târgu-Mureșul - mai preciza universitarul mureșean - a fost locul unde Șincai și-a făcut o parte din studii, iar Institutul de Cercetări Socio-Umane al Academiei, din municipiu, îi poartă numele, cum, de altfel, chiar instituția-gazdă a manifestării poartă numele unui ilustru reprezentant al Școlii Ardelene.

Simpozionul, organizat de Fundația Culturală „Vasile Netea" (director: prof. Dimitrie Poptămaș), UPM Târgu-Mureș, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai" al Academiei Române Târgu-Mureș, Consiliul Județean Mureș și Biblioteca Județeană Mureș, s-a desfășurat la Biblioteca Facultății de Inginerie a Universității „Petru Maior", debutând cu un cuvânt de bun venit, adresat de rectorul Universității, prof. univ. dr. Călin Enăchescu, amfitrionul subliniind că instituția pe care o conduce este gazdă obișnuită a manifestărilor omagiale, „un centru de iradiere spirituală", găzduind săptămânal, în medie, două astfel de evenimente.

Consiliul Județean Mureș, de al cărui sprijin financiar s-au bucurat organizatorii, a fost reprezentat de vicepreședintele Alexandru Câmpeanu, domnia sa referindu-se, în alocuțiunea rostită, nu doar la importanța, ci, mai ales, la accesibilitatea manualelor de aritmetică, gramatică și catehism întocmite, acum mai bine de două veacuri, de Gheorghe Șincai, și scrise „pe înțelesul elevilor", lansând astfel, cu subtilitate, o temă ce ar trebui să dea de gândit autorilor de azi.

Prima parte a simpozionului a cuprins prezentarea, de către dr. Monica Avram, a unei interesante expoziții de 11 cărți inedite ale Școlii Ardelene (lucrări de Samuil Micu, Petru Maior, Gheorghe Șincai), aflate în colecția Bibliotecii Județene Mureș, directoarea instituției referindu-se, pe rând, la volume de referință, precum un exemplar din Biblia de la Blaj (1795), două exemplare din Elementa linguae daco-romanae sive valachicae - prima gramatică românească tipărită, două exemplare din Propovedaniile lui Samuil Micu Clain (1784), trei exemplare (1812, 1834), din Istoria pentru începutul românilor în Dacia, un exemplar din Hronica românilor și a mai multor neamuri (ediții din 1812 și 1834) și, nu în ultimul rând, un exemplar din Supplex Libellus Valachorum - Petiția Valahilor din Transilvania, 1791).

În context, profesorul și cărturarul Dimitrie Poptămaș a prezentat lucrarea Gheorghe Șincai - sub semnul luminilor, volum antologic, întocmit sub meșteșugita sa elaborare și cuprinzând texte de referință de și despre Gheorghe Șincai, inclusiv celebrul discurs de primire în Academie al lui Al. Papiu Ilarian, dar și alte izvoade revelatoare, în efortul de a reda contemporaneității valențele unei opere care, în mod nedrept, a trebuit să aștepte decenii, după moartea autorului ei, pentru a vedea lumina tiparului.

Despre „neîmblânzitul canonic" a vorbit, în cuvântul său, scriitorul și publicistul Lazăr Lădariu, președintele ASTREI mureșene, redactor-șef al cotidianului „Cuvântul liber", referindu-se, într-un emoționant „memento", la cel care, „dăruit, cu totul, nației, școlii și culturii românești, prin arderea lui, totală, întru idee, prin valoarea operei și faptelor lui (…), ne întoarce mereu la izvoarele dăinuirii noastre, ca unul din marile spirite ale Transilvaniei, ale Neamului românesc", rânduindu-l în constelația oamenilor pe care „orice strădanie de a-i scoate din memoria unui popor, care i-a zămislit și i-a dăruit acestei patrii de pământ și de cuvinte, dar și lumii imperfecte, se dovedește a fi o vădită inutilitate (…) Sunt oameni ridicați, după trecerea lor în lumea umbrelor, prin incandescența arderii lor, drept făclii întru durabilitate și spirit".

Comunicările științifice din cadrul simpozionului au vizat, în abordări cuprinzătoare, aspecte dintre cele mai diferite ale operei cărturarului: Gheorghe Șincai și opera sa - dr. Remus Câmpeanu, Institutul de Istorie „George Barițiu" din Cluj-Napoca -, Italia în timpul studiilor lui Gheorghe Șincai la Roma - conf. univ. dr. Giordano Altarozzi, UPM -, Unirea religioasă în opera lui Gheorghe Șincai - dr. Narcis Martiniuc, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai" al Academiei Române Târgu-Mureș -, Gheorghe Șincai - un profil iluminist - conf. univ. dr. Laura Stanciu, Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia -, Valoarea istorică și literară a Elegiei lui Gheorghe Șincai - prof. univ. dr. Iulian Boldea, UPM -, Gheorghe Șincai și edițiile Hronicii - dr. Ana Maria Roman-Neagoi, Ministerul Educației și Cercetării -, Școala Latinistă sau Școala Ardeleană? Opțiuni istoriografice din sec. XIX-XX - conf. univ. dr. Corina Teodor, UPM -, Nicolae Iorga și receptarea operei lui Gheorghe Șincai - prof. univ. dr. Vasile Dobrescu, UPM -, Gheorghe Șincai - autorul unei opere cu valoare profetică - prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, UPM, directorul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai" al Academiei Române Târgu-Mureș -, Gheorghe Șincai - descoperirea operei - dr. Valentin Marica, Radio Târgu-Mureș -, Procesul lui Gheorghe Șincai - Lazăr Lădariu, președintele ASTREI mureșene -, Gheorghe Șincai în conștiința mureșenilor - Dimitrie Poptămaș, directorul Fundației Culturale „Vasile Netea" Târgu-Mureș.

…Un banchet al spiritului, răspunzând, peste veac, verdictului: „Opera trebuie arsă și autorul spânzurat", reformulându-l și așezându-l în galeria de aur a rostirii noastre: „Opera trebuie pusă sub semnul luminilor, și slăvit autorul ei!"

Lasă un comentariu