„Lumina Cuvintelor", la Sărmașu

În perioada 7-9 noiembrie 2016, la Sărmașu, a avut loc un eveniment cultural de mare importanță, Zilele Bibliotecii „Liviu Rusu" ediția a VI-a, în cadrul căruia s-a desfășurat Reuniunea Culturală „Lumina Cuvintelor". Liviu Rusu a fost psiholog, estetician cercetător și istoric literar, profesor universitar la Facultatea de Litere și Filozofie de la Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca. El a fost membru titular al Academiei de Științe Sociale și Politice, membru în Asociația Internațională de Literatură Comparată și membru post-mortem al Academiei Române, din anul 2006.

Evenimentul cultural ce s-a desfășurat la Casa de Cultură din Sărmașu a fost organizat de Primăria Sărmașu, Biblioteca Orășenească „Liviu Rusu", Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, Asociația „Libris" Brașov, Fundația Culturală „Cezara", Despărțământul Central Județean Mureș al ASTREI, Fundația Culturală „Vasile Netea". La acest marcant eveniment cultural au participat: Bibliotecile din Reghin, Ibănești, Râciu, Iernut, Albești, Zau de Câmpie, Asociația „Creneluri sighișorene" și Grupul Folcloric „Graiul Câmpiei", Școlile Gimnaziale din Sărmașu, Balda, Vișinelu, Sărmășel gară.

Evenimentul s-a bucurat de prezența scriitorilor mureșeni: Lazăr Lădariu, Valentin Marica, Nicolae Băciuț, Dimitrie Poptămaș, Sorina Bloj, Florin Bengean, Gabriella Costescu, Oana Bogdana Pop, scriitorul basarabean Victor Răzmeriță, invitat de onoare fiind distinsul cercetător clujean dr. Vasile Lechințan. Manifestarea culturală a fost prezentată de Florin Bengean de la Biblioteca „Petru Maior" Reghin și Dinuca Burian de la Biblioteca „Liviu Rusu" - manager de proiect. Partenerii media au fost: Revista „Vatra veche", cotidianul „Cuvântul liber", TTM Mureș, TVAS Târnăveni, Revista „Creneluri sighișorene", iar un partener special Libris.ro.

Evenimentul cultural a debutat luni, 7 noiembrie 2016, de la ora 11,00, când a avut loc o expoziție de carte, prezentată de Vasile Lechințan, și expoziția de pictură a artistului plastic Veress Zsuzsa, intitulată „Flori și anotimpuri". La acestea au luat parte și Victor Răzmeriță și Postolache Oxana.

Marți, 8 noiembrie 2016, de la ora 12,00, a avut loc cea mai mare parte a activității. Aceasta a debutat cu cuvântul de deschidere al domnului ing. Ioan Mocean, primarul orașului Sărmașu, care s-a referit la importanța acestui eveniment cultural și i-a acordat o Diplomă aniversară cărturarului Nicolae Băciuț.

A avut loc apoi un moment plin de emoție, intitulat Nicolae Băciuț, la 60 de ani de viață. Despre vasta personalitate și opera impresionantă a distinsului conducător al destinelor culturii mureșene, au susținut expuneri: Lazăr Lădariu și Valentin Marica, care s-au referit la cele mai importante realizări, precum și la creația lirică fascinantă a lui Nicolae Băciuț. A avut loc apoi și un concurs de recitare din creația lirică a poetului Nicolae Băciuț, la care au participat elevi de diferite vârste, juriul fiind format din: Sorina Bloj (președinte), Valentin Marica, Gabriella Costescu, Oana Bogdana Pop și Ciprian Fărcaș. Nicolae Băciuț, vizibil pătruns de un firesc sentiment de emoție, în confesiunile sale, a prezentat publicului aspecte din tainele operei sale, a mulțumit tuturor celor care au adus cuvinte de apreciere la adresa domniei sale.

A urmat un moment muzical susținut de Andrei Șofron și Olga Bordaș, de la Opera Română din Cluj-Napoca, apoi elevul Alexandru Bucur din Râciu a interpretat o doină și un cântec patriotic.

Evenimentul a continuat cu evocarea Gheorghe Șincai - 200 de ani de la moarte: lansarea volumului „Gheorghe Șincai în spiritul luminilor", moment prezentat de Dimitrie Poptămaș. Gheorghe Șincai a fost într-adevăr una dintre marile personalități ale culturii transilvănene, un nume de care se leagă culturalizarea maselor, înființarea de școli etc. Momentul intitulat Restituiri din istoria locală, a fost prezentat de Vasile Lechințan, distinsul cercetător din Cluj-Napoca.

În continuarea programului, a avut loc lansarea volumului de eseuri „Urmându-le lor", autor Valentin Marica, lucrare ce a fost prezentată de preotul Daniel Camară și de autorul cărții.

Programul a cuprins, în continuare, lansarea volumului „Știință și Religie", autori fiind distinsul preot cărturar Ilie Bucur și pr. Vasile Țoc, lucrare ce a fost prezentată de Florin Bengean, precum și de părintele Ilie Bucur. Apariția volumului Știință și Religie reprezintă un moment important în istoriografia ecleziastică românească contemporană. Acest volum, care cuprinde o mulțime mare de texte adunate cu migală de autori într-o colecție remarcabilă, reprezintă diferite modalități de abordare a religiei și a științei de către foarte multe somități atât ale culturii române cât și universale. Autorii acestei lucrări, în preocupările lor cărturărești, se apleacă cu meditație asupra unor concepte mari ale înțelepciunii umane și dumnezeiești, precum și asupra modului în care acestea relaționează între ele. Religia și știința relaționează între ele, se influențează și creează meditații extrem de profunde.

A avut loc apoi lansarea volumului „Jurnal de Bibliotecă", antologie realizată de Dinuca Burian, această lucrare fiind prezentată de Florin Bengean, precum și de autoarea antologiei. O reflectare sumară a activității bibliotecii sărmășene se poate vedea în volumul Jurnal de bibliotecă, care a văzut lumina tiparului și care cuprinde în paginile sale o serie de articole apărute în presa mureșeană și nu numai, în special în cotidianul „Cuvântul liber", materiale care se referă la o parte doar din activitățile care au avut loc de-a lungul timpului sub egida bibliotecii sărmășene. Volumul este coordonat de doamna Dinuca Burian, care de fiecare dată pune atâta suflet curat și dragoste nemărginită în tot ceea ce face. Cu siguranță că într-un volum nu se poate reflecta întreaga activitate a acestei instituții de carte, ceea ce e cuprins între coperțile acesteia este o mică parte din cultura, spiritualitatea, istoria și tradiția acestor locuri mirifice și binecuvântate ale Sărmașului. Apoi, Emilia Boia a recitat o poezie populară intitulată Rugăciune. Programul activității culturale a zilei de marți s-a încheiat cu expoziția intitulată „Carnavalul toamnei", cu tradițio-nalul „La mulți ani!" adresat lui Nicolae Băciuț și cu o sfântă rugăciune rostită de Părintele Ilie Bucur.

Miercuri, 9 noiembrie 2016, a avut loc Ziua Porților Deschise, la Biblioteca Orășenească „Liviu Rusu" Sărmașu. Cu această activitate s-a încheiat o nouă etapă din viața culturii sărmășene, s-a scris o nouă filă de istorie a frumoasei localități din Câmpia Transilvaniei.

A fost o manifestare culturală de mare ținută, de înaltă trăire, de profundă emoție și de firească nostalgie. Aducem cuvânt de felicitare tuturor celor care, prin contribuția lor, și-au adus aportul la reușita acestui eveniment cultural major. Desigur, amfitrionul și sufletul manifestării culturale a fost doamna Dinuca Burian, pe care trebuie să o felicităm și de data aceasta, pentru profesionalismul de care a dat dovadă și cu acest prilej. Domnia sa este un distins și rafinat om de cultură. Doamna Dinuca Burian este un om de inimă, un om învățat, un bun român și un bun creștin. A reușit să înfăptuiască lucruri de o valoare netrecătoare, și aceasta se datorează înzestrării, talentelor și experienței sale multiple. Pentru zelul și roadele muncii sale, care se dovedesc a fi pilduitoare, desfășurate în ogorul larg al culturii române, se cuvine să încercăm a crede că domnia sa este un ctitor de cultură românească.

Lasă un comentariu