Magazin istoric - noiembrie 2016

Distribuie pe:

Vă prezentăm titlurile din cuprinsul revistei „Magazin istoric", noiembrie 2016: „Muzeele în aer liber! - Alexandru Tzigara-Samurcaş; „Congresul Naţional al istoricilor români" - acad. Ioan-Aurel Pop; „1916-1919 dr. J. Breckinridge Bayne un erou american pe frontul românesc" - dr. Ernest H. Latham jr.; „Memorii din război" - Theodor Pâslaru; „Viena lui Franz Joseph"; „Asul Ucrainean al S.S.I. în ghearele smerş" - Vadim Guzun; „Karadjordjevo" - dr. Ioan Gabriel Andrei; „Eugeniu Iordăchescu un inginer de aur" - Anca Beatrice Todireanu; „Strania dinamică a istoriei sau civilizaţiei" - Caius Traian Dragomir; „România acum o sută de ani" - Georgeta Filitti; „Antim Ivireanul" -Şarolta Solcan; „Masa - ritual social" - Olivia Senciuc: „Mareşalul Joffre în România" - Emanuel Bădescu; „Decăderea familiei Racottăşi a altor familii boiereşti din Teleorman" - Steluţa Pătraşcu-Chefani; „Ultima cazemată din poarta Focşanilor" - Mihail Adafini; „Eponime franţuzeşti" - acad. Marius Sala; „România în publicaţiile ruseşti din ultimii ani" - Tatiana G. Bitkova; „Doi mentori ai lui Hitler" - Florentina Dolghin; „Maimuţa şapte ipostaze mai puţin cunoscute" - Theo Stănescu-Stancu; „Ultima bătălie a samurailor" - Dorina Mihalcea; „Legea Seacă în R.S.S. Moldovenească" - dr. Ion Valer Xenofontov; „Slujitorii maiestăţii sale, care nu… există" - Cristian Troncotă, Dorin Matei.

Lasă un comentariu