Postul Crăciunului

Potrivit „Mărturisirii de credinţă…, partea III, răspuns la întrebarea VII, pg.144", definiţia postului este următoarea „Postul este înfrânare de la toate mâncărurile sau, în caz de boală, numai de la unele, de asemenea şi de la băuturi şi de toate cele lumeşti şi de la toate poftele cele rele, pentru ca să poată creştinul să îşi facă rugăciunea lui mai cu înlesnire şi să îi fie milostiv Dumnezeu. Încăşi pentru a ucide poftele trupului şi a primi harul lui Dumnezeu…"

Postul Crăciunului este rânduit pe o perioadă de 40 de zile dinaintea Naşterii Domnului, în perioada 15 noiembrie -25 decembrie. Se lasă de sec în seara de 14 noiembrie şi este rânduit pentru a ne pregăti spre cuviincioasa întâmpinare a Naşterii Domnului şi închipuie noaptea în care trăia omenirea dinaintea Mântuitorului, când Patriarhii şi Drepţii legii vechi aşteptau venirea Lui, cu post şi rugăciune. Ne aduce aminte îndeosebi de postul de 40 de zile al lui Moise în pustie, înainte de primirea Legii (Ieş. 34,28). Se dezleagă la peşte în ziua de 21 noiembrie, de praznicul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului". În ziua cea din urmăa acestui post (Ajunul Crăciunului) se ajunează, nu se mănâncă nimic până la ivirea luceafărului de seară, care închipuie steaua Magilor, după care mâncăm uscat: seminţe, poame, turte sau covrigi. Tot în această seară creştinii vestesc Naşterea Domnului prin colinde. Postul întreg, adevărat şi desăvârşit nu este numai cel trupesc, ci şi sufletesc: postul de bucate, împreună cu cel de fapte, postul de mâncare şi, totodată, de purtări. Nu postim spre a ne lăuda, fiecare creştin posteşte după putinţa sa. Sfântul Ioan Gură de Aur, în „cuvânt către antiohieni", zice: „Postiţi? Arătaţi-mi-o prin fapte. Cum? De vedeţi un sărac, aveţi milă de el; un duşman, împăcaţi-vă cu el; un prieten înconjurat de un nume bun, nu-l invidiaţi; o femeie frumoasă, întoarceţi capul. Nu numai gura şi stomacul vostru să postească, ci şi ochiul, şi urechile, şi picioarele, şi mâinile voastre, şi toate mădularele trupului vostru. Mâinile voastre să postească rămânând curate şi de furat şi de lăcomie. Picioarele, nealergând la privelişti urâte şi în calea păcătoşilor. Ochii, neprivind cu ispitire frumuseţile străine… Gura trebuie să postească de calomnii şi alte vorbiri ruşinoase."

Lasă un comentariu