Cerc metodic al bibliotecarilor școlari mureșeni, la Reghin

Primăria şi Consiliul Local Reghin, Liceul Tehnologic „Petru Maior", în colaborare cu Biblioteca Municipală „Petru Maior" şi Muzeul Etnografic „Anton Badea", au organizat vineri, 11 noiembrie 2016, la Reghin, Cercul Metodic al Bibliotecarilor Şcolari - Judeţul Mureş. Evenimentul a debutat la ora 10,00şi a cuprins un ansamblu memorabil de evenimente culturale care s-au desfăşurat pe parcursul întregii zile la diferite instituţii de cultură din „oraşul lui Petru Maior", cum atât de frumos denumea, cu timp în urmă, cărturarul Vasile Netea, municipiul Reghin. Tema centralăa activităţii a fost denumită „Te salut generaţie în blugi", ediţia a VI-a şi a cuprins comemorarea marelui poet naţional şi veritabil om de cultură Adrian Păunescu. Coordonatorul întregului program cultural a fost prof. Monica Molnar, bibliotecar la Liceul Tehnologic „Petru Maior" din Reghin. Au luat parte bibliotecari de la unităţile de învăţământ din judeţul Mureş, semnalăm în special prezenţa doamnei prof. Cristiana Pantelimon, directorul Liceului „Petru Maior" şi a domnişoarei Anca Manoilă, bibliotecar la Casa Corpului Didactic Mureş.

La ora 10,00, a avut loc reunirea bibliotecarilor şcolari mureşeni la Liceul Tehnologic „Petru Maior", unde a avut loc prezentarea şcolii şi a bibliotecii şcolare de către Monica Molnar. Apoi, s-a vizitat biserica săseascăşi expoziţia de costume populare săseşti din cadrul acesteia, prezentarea fiind făcută de Peter Schuller.

Un moment important l-a constituit vizitarea bisericii monument istoric în care a slujit cărturarul Petru Maior. Despre această biserică, precum şi despre personalitatea marelui cărturar au vorbit părintele Daniel Ciolocoiu şi prof.dr. Florin Bengean. Biserica în care a slujit cărturarul Petru Maior este deosebită ca stil, fiind construită în formă de cruce. Biserica monument istoric „Petru Maior" este vizitată de numeroşi turişti de pretutindeni, care au aprecieri elogioase la adresa ei. Aproape două secole s-au scurs de când s-a stins din viaţă Petru Maior, personalitate marcantă, ce şi-a dăruit întreaga lui capacitate pentru dezrobirea socială, spiritualăşi naţională a poporului nostru. Petru Maior este trimis ca protopop la Reghin, unde un sfert de veac, între anii 1784-1809, avea să desfăşoare o susţinută activitate pe planuri multiple. Cărturarul Petru Maior se impune ca unul dintre acei mari bărbaţi ai neamului românesc, un luminător al poporului şi un luptător pentru adevăr şi dreptate.

În cadrul evenimentului, a fost inclusăşi vizitarea Muzeului Etnografic „Anton Badea", care a fost prezentat invitaţilor de doamna dr. Roxana Man, unde a avut loc şi un program artistic susţinut de elevi ai Liceului Tehnologic „Petru Maior", constând în poezie, cântec popular şi teatru. S-a recitat din lirica lui George Coşbuc de la naşterea căruia s-au împlinit anul acesta 150 ani, s-a pus în scenă romanul Baltagul, al marelui scriitor Mihail Sadoveanu.

Punctul culminant al întregii manifestări culturale s-a desfăşurat la biblioteca municipală reghineană, unde a avut loc comemorarea marelui poet naţional şi om de cultură Adrian Păunescu. Pentru început au vorbit despre marele poet Sorina Bloj şi Magda Puşkaş- grupul Ecou, care s-au referit la personalitatea lui Adrian Păunescu şi la modul cum l-au cunoscut. Apoi, cele două doamne ale cântecului folk românesc au interpretat câteva piese pe versurile lui Adrian Păunescu. O prezentare a vieţii, operei şi personalităţii marelui poet Adrian Păunescu, cel mult prea devreme plecat în lumea celor drepţi, a fost făcută de Florin Bengean. Apoi, elevi de la Liceul Tehnologic „Petru Maior", coordonaţi de doamna Monica Molnar, au recitat din lirica lui Adrian Păunescu şi au susţinut un microrecital muzical pe versurile marelui poet comemorat cu acest prilej. Într-adevăr, poetul Adrian Păunescu, care deja de şase ani a trecut în eternitate, ne-a lăsat versuri nemuritoare. Poet al cetăţii, iubitor de adevărate valori, Adrian Păunescu a fost veriga trainică în lanţul generaţiilor, a marcat în mod semnificativ istoria culturii noastre. El a fost un fenomen, a fost lumină în vremuri de întuneric, a iubit şi a promovat valorile, a fost un patriot extraordinar, personalitate ieşită din comun, adevărată forţă a naturii.

Evenimentul de la Reghin a fost unul de un înalt profesionalism, marcat de sentimente profunde de emoţie, nostalgie, bucurie sufleteascăşi înălţare duhovnicească. Coordonatorul, amfitrionul şi sufletul întregului ansamblu de evenimente ce a avut loc la Reghin, în ziua de vineri, 11 noiembrie 2016, a fost doamna prof. Monica Molnar, bibliotecar la Liceul Tehnologic „Petru Maior" din Reghin, omul frumos, sensibil, iubitor de carte, de cultură, de valoare, de tot ce este frumos. Numele doamnei Monica Molnar este sinonim cu iubirea de oameni şi de frumos, cu generozitatea şi înţelegerea între oameni. Vorbind de Monica Molnar înfăţişăm aici exemplul unei munci titanice, pilduitor pentru toţi cei din jurul domniei sale, care trebuie să-i urmeze exemplul. Domnia sa se impune în peisajul cultural şi educaţional prin formaţia sa de profesor şi mai ales de bibliotecar, care i-au adus un nume de mare prestigiu. Activitatea profesională a sa este una extrem de vastă, intensăşi activă. Doamna Monica Molnar se impune ca un distins şi veritabil om de carte, om de cultură al spaţiului transilvănean. Domnia sa se impune prin seriozitate, talent, înţelepciune, prietenie ş.a. Te copleşeşte cu vorba sa caldă, cu zâmbetul său unic, cu prietenia sa dezinteresată, cu credinţa permanentăşi fermă în triumful binelui, al frumosului, al omeniei şi gândului bun. Având alese calităţi sufleteşti şi intelectuale, se identifică întru totul cu munca sa care se desfăşoară pe multiple planuri, luminând, îndemnând, mângâind sufletele tuturor celor care o cunosc, cu vocea sa caldăşi prietenoasă, cu toată conştiinciozitatea, cu înalt simţ patriotic. În relaţiile sale cu colegii, cu apropiaţii, cu prietenii, îi impresionează pe toţi prin cordialitatea şi prin optimismul său viguros, care emană din întreaga sa fiinţă. Este înzestrată cu o natură generoasăşi plină de omenie, integritate, dezinteres, realism, asociabilă la cauze şi acţiuni mari. 

Lasă un comentariu