ÎNVĂŢĂMÂNTUL DIN COMUNA RÂCIU - TRECUT ŞI PREZENT

Distribuie pe:

De curând a ieşit de sub tipar lucrarea semnată de regretatul meu coleg, profesor Vasile Conţiu, care timp de 16 ani a deţinut funcţia de director al Gimnaziuluide Stat „Gheorghe Şincai" din Râciu.

Pentru a cunoaşte mai bine personalitatea acestui autor redau ceea ce spunea colonelul inginer, Miron Gelu, în cartea lui Ion T. Radu, care a fost elevul acestui autor „Profesorul de istorie, Vasile Conţiu, a fost modelul de profesor ideal şi un bun conducător".

Printr-o muncă asiduă de câţiva ani profesorul Vasile Conţiu a adunat şi a colecţionat documentele, „izvoarele scrise şi informaţiile obţinute pe cale orală au fost temeinic analizate şi sistematizate", se arată în „Cuvânt înainte", semnat de profesorul doctor Hadrian V. Conţiu, fiul regretatului autor, profesor la Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian" din Târgu-Mureş.

Autorul a dorit ca această lucrare, care cuprinde între coperte 319 pagini, să fie un „manual" pentru cunoaşterea „istoricului învăţământului românesc", cu precădere cel din comuna Râciu.

Fiind o lucrare ştiinţifică, probabil unică, este structurată pe următoarele capitole: „Generalităţi despre comuna Râciu", „Gimnaziul de Stat «Gheorghe Şincai» din Râciu", „Şcoala cu clasele I-VIII «Vasile Oprea» din Sânmărtinul de Câmpie", „Învăţământul din actualul sat Ulieş şi din fosta comună Ulieş", „Şcoala din Nima Râciului, trecut şi prezent", „Şcoala din Coasta Mare".

În lucrare găsim multe poze vechi şi noi care oglindesc diferite etape din şcoala românească, cât şi multe alte informaţii utile pentru cei care vor să cunoască învăţământul românesc din această comună.

Lucrarea consemnează nume de foşti şi prezenţi dascăli care s-au perindat pe la aceste şcoli sau funcţionează şi astăzi. Lucrarea mai cuprinde tabele pe ani de studiu din şcolile româneşti din zona râceană. Ea inserează multe anexe(43), dar şi un însemnat număr de poze reprezentând titlul tuturor revistelor şcolare.

Lucrarea regretatului profesor Vasile Conţiu se încheie cu un epilog din care consemnez câteva idei importante: „Despre învăţământ în satele comunei Râciu vorbim încă din secolul al XVIII-lea şi în special din secolul al XIX-lea, evidenţiind contribuţia învăţământului la formarea primilor intelectuali şi asigurarea forţei de muncă în diferite meserii economice, şi în acelaşi timp la afirmarea ţării noastre între ţările Europei.

Lansarea lucrării a avut loc cu prilejul simpozionului comemorativ „Gheorghe Şincai" din comuna cu acelaşi nume, locuitorii aşezării fiind mândri că sunt consăteni cu marele istoric care şi-a dedicat întreaga viaţă luminării poporului român.

Autorul aduce mulţumiri tuturor celor care l-au sprijinit în demersul său şi în special primarului comunei Râciu, Ion Vasu, „care cu multă amabilitate m-a încurajat în elaborarea lucrării, dovedind că arerespect faţă de cultura şi încurajează realizarea oricărui proiect sau iniţiativă care ar fi spre folosul comunităţii".

Lasă un comentariu