„Colocviile de toamnă ale revistei «Târnava» şi Gala premiilor literare şi filosofice" (Ediţia a III-a)

Primăria municipiului Târgu-Mureş, Universitatea „Petru Maior" (Facultatea de Ştiinţe şi Litere), Societatea Scriitorilor Mureşeni, Editura Ardealul, revista „Târnava" organizează şi vă invită să participaţi la „Colocviile de toamnă ale revistei «Târnava» şi la Gala premiilor literare şi filosofice" (Ediţia a III-a), care vor avea loc între 17-19 noiembrie 2016, în Aula Magna a Universităţii „Petru Maior" din Târgu-Mureş, după următorul program:

Prima zi, 17 noiembrie, este pentru primirea oaspeţilor.

În 18 noiembrie, vor avea loc, între 10-10,15, alocuţiunile rostite de prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, preşedintele Senatului Universităţii „Petru Maior", director al Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai", conf. univ. dr. Giordano Altarozzi,decanul Facultăţii de Ştiinţe şi Litere, scriitorul Lazăr Lădariu, redactor-şef al cotidianului „Cuvântul liber", preşedintele ASTREI mureşene, dr. Marius Paşcan, senator, vicepreşedintele Comisiei de Cultură şi Media din Senatul României.

Între 10,15-11,15 se vor derula comunicările şi dezbaterile pe tema „Situaţia actuală a revistelor culturale", cu participarea unor academicieni, directori, redactori-şefi, reprezentanţi ai unor instituţii de ştiinţă, artă şi cultură: acad. Alexandru Surdu; vicepreşedintele Academiei Române, directorul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru", preşedintele Colegiului de redacţie al publicaţiilor academice - „Revista de Filosofie", „Cercetări logico-filosofice" şi Revue Roumaine de Philosophie"; acad. Alexandru Boboc, Academia Română, membru în Colegiul de redacţie al „Revistei de Filosofie"; scriitorul Gabriel Chifu, vicepreşedinte al Uniunii Scriitorilor din România, directorul executiv al revistei „România literară"; poetul Ion Horea; criticul şi istoricul literar Irina Petraş; scriitorul Marko Bela, preşedintele Filialei Târgu-Mureş a USR; scriitorul Olimpiu Nuşfelean; publicistul Alexandru Căţcăuan; prof. Constantin Şalapi; conf. univ. dr. George David, scriitor, publicist; eseistul doctor Alex Cistelecan, redactor-şef al revistei „Vatra", Târgu-Mureş.

În aceeaşi zi, vor avea loc lansarea numărului 100 al revistei de filosofie şi literatură „Târnava" şi sărbătorirea celor 25 de ani de activitate în spaţiul cultural mureşean, precum şi aniversarea Editurii Ardealul, fondată de Uniunea Scriitorilor din România, în anul 1995.

Moderator C.S. I. va fi dr. Eugeniu Nistor - Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru", lector la Facultatea de Ştiinţe şi Litere a Universităţii „Petru Maior", directorul proiectului cultural.

Sub genericul „Cetatea literară de pe Mureş", între orele 11.45-13, va avea loc Gala premiilor pentru literatură şi filosofie ale revistei „Târnava" şi ale Editurii Ardealul, la care vor participa, cu lecturi din creaţiile lor (sau cu intervenţii pe teme culturale), scriitorii, publiciştii, cercetătorii sau dascălii (premiaţi de un juriu alcătuit din: acad. Alexandru Boboc - preşedinte, Eugeniu Nistor, Mihai Ardelean, Adrian A. Giurgea): acad: Alexandru Surdu, Ion Horea, Gabriel Chifu, Irina Petraş, Marko Bela, Olimpiu Nuşfelean, Cornel Sigmirean, Giordano Altarozzi, Constantin Şalapi, Alexandru Căţcăuan, George David, Lazăr Lădariu, Aurel Hancu, Ioan Găbudean, Kocsis Francisko, Margareta Puşcaş, Ion Ilie Mileşan, Constantin Nicuşan, Ileana Sandu, Maria Dorina Paşca, Vasile Ciia Dătăşan, Ion Dumbravă, Teodor Borz.

Programul zilei următoare îl vom prezenta în viitorul număr al ziarului nostru.

Lasă un comentariu