Peste jumătate dintre copiii României, în risc de sărăcie şi de excluziune socială!

În raportul prezentat Guvernului, în data de 15 noiembrie 2016, organizaţia „Salvaţi Copiii" a susţinut că peste jumătate dintre copiii din România (51%) se află în risc de sărăcie sau de excluziune socială, fenomen care are consecinţe grave pe termen lung, nu doar asupra copilului, ci şi asupra întregii societăţi.

„Un copil vulnerabilizat din cauze care privesc statutul socio-economic are îngrădit accesul la educaţie de calitate, iar acest fapt se transformă în sărăcia educaţională, care tinde să se perpetueze de la o generaţie la alta.

Ne aflăm în faţa unui cerc vicios, pentru că lipsurile materiale provoacă sărăcia educaţională, iar aceasta din urmă întreţine şi perpetuează lipsurile materiale. Decalajul se transmite de la părinţi la copii şi, din această perspectivă, vorbim despre un fenomen social costisitor care afectează întreaga societate.

Cauzele sunt, de fapt, un întreg lanţ cauzal, care trebuie asumat de autorităţi şi întrerupt. Astfel, unul dintre factorii care determină dacăun copil trăieşte sau nu în sărăcie este statutul ocupaţional al părinţilor. Un loc de muncă sigur, cu un venit adecvat, şi nu doar simpla participare pe piaţa muncii, este esenţial pentru ca părinţii să le poată oferi copiilor lor un nivel de trai corespunzător.

Copiii care trăiesc în familii cu o intensitate foarte scăzută a muncii au un risc de sărăcie (adică trăiesc în familii cu un venit disponibil mai mic de 60% din media naţională a veniturilor) şi excluziune socială cu 54% mai ridicat decât cei din familiile cu o intensitate ridicată a muncii.

În total, peste 26 de milioane de copii din Europa sunt expuşi riscului de sărăcie sau excluziune socială.

Nu este vorba, în niciun caz, despre faptul că părinţilor cu un nivel scăzut de educaţie le pasă mai puţin de copiii lor. Cauzele sunt cât se poate de obiective şi de aceea este nevoie de efortul conjugat al autorităţilor: educaţia precară duce la locuri de muncă slab remunerate pentru părinţi, ceea ce face ca acei copii să crească în medii defavorizate, fapt care va perpetua marginalizarea", arată raportul organizaţiei „Salvaţi copiii".

Aceasta recomandă ca statul să se asigure că sistemele naţionale de învăţământ au ca prioritate oferirea de şanse egale şi că grupurile defavorizate nu sunt lăsate în urmă.

Totodată, o recomandare esenţialăeste ca statul să aloce resursele financiare necesare pentru politicile adoptate şi să asigure învăţământ de înaltă calitate şi gratuit pentru toţi copiii, precum şi servicii de îngrijire şi educaţie pentru copilăria timpurie. 

Lasă un comentariu