„Colocviile de toamnă ale revistei «Târnava» și Gala premiilor literare și filosofice" (Ediția a III-a)

Primăria municipiului Târgu-Mureș, Universitatea „Petru Maior" (Facultatea de Științe și Litere), Societatea Scriitorilor Mureșeni, Editura Ardealul, revista „Târnava" organizează și vă invită să participați la „Colocviile de toamnă ale revistei «Târnava» și la Gala premiilor literare și filosofice" (Ediția a III-a), care vor avea loc între 17-19 noiembrie 2016, în Aula Magna a Universității „Petru Maior" din Târgu-Mureș, după următorul program:

În 18 noiembrie, vor avea loc, între 10-10,15, alocuțiunile rostite de prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, președintele Senatului Universității „Petru Maior", director al Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai", conf. univ. dr. Giordano Altarozzi, decanul Facultății de Științe și Litere, scriitorul Lazăr Lădariu, redactor-șef al cotidianului „Cuvântul liber", președintele ASTREI mureșene, dr. Marius Pașcan, senator, vicepreședintele Comisiei de Cultură și Media din Senatul României.

Între 10,15-11,15 se vor derula comunicările și dezbaterile pe tema „Situația actuală a revistelor culturale", cu participarea unor academicieni, directori, redactori-șefi, reprezentanți ai unor instituții de știință, artă și cultură: acad. Alexandru Surdu; vicepreședintele Academiei Române, directorul Institutului de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru", președintele Colegiului de redacție al publicațiilor academice - „Revista de Filosofie", „Cercetări logico-filosofice" și Revue Roumaine de Philosophie"; acad. Alexandru Boboc, Academia Română, membru în Colegiul de redacție al „Revistei de Filosofie"; scriitorul Gabriel Chifu, vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din România, directorul executiv al revistei „România literară"; poetul Ion Horea; criticul și istoricul literar Irina Petraș; scriitorul Marko Bela, președintele Filialei Târgu-Mureș a USR; scriitorul Olimpiu Nușfelean; publicistul Alexandru Cățcăuan; prof. Constantin Șalapi; conf. univ. dr. George David, scriitor, publicist; eseistul doctor Alex Cistelecan, redactor-șef al revistei „Vatra", Târgu-Mureș.

În aceeași zi, vor avea loc lansarea numărului 100 al revistei de filosofie și literatură „Târnava" și sărbătorirea celor 25 de ani de activitate în spațiul cultural mureșean, precum și aniversarea Editurii Ardealul, fondată de Uniunea Scriitorilor din România, în anul 1995.

Moderator C.S. I. va fi dr. Eugeniu Nistor - Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru", lector la Facultatea de Științe și Litere a Universității „Petru Maior", directorul proiectului cultural.

Sub genericul „Cetatea literară de pe Mureș", între orele 11.45-13, va avea loc Gala premiilor pentru literatură și filosofie ale revistei „Târnava" și ale Editurii Ardealul, la care vor participa, cu lecturi din creațiile lor (sau cu intervenții pe teme culturale), scriitorii, publiciștii, cercetătorii sau dascălii (premiați de un juriu alcătuit din: acad. Alexandru Boboc - președinte, Eugeniu Nistor, Mihai Ardelean, Adrian A. Giurgea): acad: Alexandru Surdu, Ion Horea, Gabriel Chifu, Irina Petraș, Marko Bela, Olimpiu Nușfelean, Cornel Sigmirean, Giordano Altarozzi, Constantin Șalapi, Alexandru Cățcăuan, George David, Lazăr Lădariu, Aurel Hancu, Ioan Găbudean, Kocsis Francisko, Margareta Pușcaș, Ion Ilie Mileșan, Constantin Nicușan, Ileana Sandu, Maria Dorina Pașca, Vasile Ciia Dătășan, Ion Dumbravă, Teodor Borz.

În ziua a III-a (19 noiembrie) a „Colocviilor de toamnă ale revistei «Târnava» și Gala premiilor literare și filosofice" (Ediția a III-a), la ora 10, la sediul Editurii Ardealul, va fi vizionarea expoziției de cărți ale Editurii Ardealul și a colecției revistei „Târnava", de la primul ei număr până la numărul jubiliar (1991-2016), inclusă în Dicționarul General al Literaturii Române și în Dicționarul presei literare românești (1790-2000).

Între orele 11-13.30, vor fi vizitate obiective culturale și turistice ale municipiului, având loc și închiderea lucrărilor „Colocviilor de toamnă ale revistei Târnava".

 

Lasă un comentariu