Tinerii care au întrerupt studiile se pot califica gratuit!

Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 a fost actualizată printr-o ordonanţă de urgenţă adoptată de Guvernul României, în şedinţa de miercuri, 16 noiembrie 2016, în sensul că persoanele în vârstă de maximum 26 de ani, absolvente ale învăţământului obligatoriu, care au întrerupt studiile, pot obţine, gratuit, o calificare profesională şi se pot integra pe piaţa muncii.

Actul normativ redefineşte învăţământul dual ca formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic, desfăşurat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică, pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, în contextul asigurării de către operatorii economici a unor burse suplimentare pentru elevi.

Durata studiilor pentru învăţământul profesional dual va fi de 3 ani şi va permite accesul la o gamă variată de oportunităţi de formare profesională de calitate pentru absolvenţii învăţământului gimnazial.

Absolvenţii acestei forme de învăţământ vor dobândi cunoştinţe, deprinderi şi competenţe care le vor permite ocuparea unui loc de muncă pentru calificări profesionale de nivel 3, 4 şi 5, conform Cadrului naţional al calificărilor.

Guvernul a reglementat şi modalitatea de decontare a cheltuielilor de transport şi a facilităţilor privind cazarea şi masa gratuite, care se acordă elevilor care frecventează învăţământul dual în altă localitate decât cea de domiciliu.

Firmele vor fi încurajate să se implice în mai buna pregătire profesională a tinerilor, prin acordarea unor facilităţi fiscale. Concret, prin modificarea Codului fiscal, au fost introduse prevederi privind deducerea cheltuielilor efectuate de agenţii economici cu pregătirea teoretică şi practică a elevilor, studenţilor şi a altor categorii de persoane, care urmează orice formă de şcolarizare sau perfecţionare într-un cadru instituţionalizat.

Numărul de elevi estimat pentru intrarea în învăţământul dual, pentru primul an (2017 - 2018) este de 3.000.

 

Lasă un comentariu