Lansare de carte - „La izvoara neamului" - folclor, românism, religie, înțelepciune

Vineri, 18 noiembrie 2016, de la ora 17,00, la Centrul de Dezbateri Socio-Politice și Culturale „Emil Aurel Dandea", Târgu-Mureș, Piața Trandafirilor nr. 5, a avut loc lansarea cărții Ioan Șincai, La izvoara neamului - un manuscris folcloric românesc inedit (1794), vol. I-II, ediție, studiu introductiv și transliterare text de Elena Mihu, lucrare apărută în cadrul Editurii Astra Museum Sibiu, 2016. Lansarea acestei apariții editoriale s-a dovedit a fi o adevărată sărbătoare a cărții pentru municipiul Târgu-Mureș. Centrul de dezbateri Socio-Politice și Culturale „Emil Aurel Dandea" din Târgu-Mureș, unde au loc atâtea evenimente culturale de mare anvergură, s-a dovedit a fi neîncăpător pentru extrem de numerosul public care a fost prezent pentru a lua contact cu o lucrare memorabilă, de apariția căreia s-a ocupat cu înalt profesionalism, cu trudă și cu „foarte osârdie mare" distinsa cercetătoare a trecutului istoric a poporului român Elena Mihu, cea care a luat la pas localitățile din Transilvania și nu numai, pentru a face ample cercetări care să reliefeze adevărul istoric al neamului românesc. Acest eveniment cultural de amploare s-a dovedit a fi o întâlnire memorabilă cu o carte extrem de interesantă și de atractivă, al cărei autor, Ioan Șincai, este fratele iluministului Gheorghe Șincai.

Despre această carte, precum și despre opera și personalitatea doamnei Elena Mihu care a făcut posibilă apariția acestei cărți au susținut expuneri extrem de interesante: Dimitrie Poptămaș, gazda acestui eveniment cultural și președintele Fundației Culturale „Vasile Netea"; pr. dr. Gheorghe Nicolae Șincan, pr. Dan Fodor, dr. Florin Bengean. Vizibil emoționată și copleșită de prezența numerosului și valorosului public prezent, distinsa cercetătoare Elena Mihu, în expunerea domniei sale s-a referit la această carte de care s-a ocupat pentru a vedea lumina tiparului, despre manuscrisul pe care l-a deslușit printr-o muncă titanică, a vorbit despre aspectele mai importante din cadrul acestei cărți. A dezvăluit, de asemenea, multe taine din munca de cercetător, a vorbit despre frumoasele amintiri din munca sa de cercetare istorică desfășurată de-a lungul câtorva decenii. Cuvinte de apreciere la adresa doamnei Elena Mihu au avut și Romeo Morari precum și poetul Mircea Dorin Istrate, care i-a dăruit harnicei cercetătoare o Diplomă de suflet, din partea Ligii Scriitorilor Români, Filiala Mureș.

Într-adevăr, cartea care s-a lansat cu acest prilej la Târgu-Mureș este una extrem de interesantă, atractivă și inedită, o carte care, pentru a vedea lumina tiparului și a ajunge în mâinile iubitorilor de frumos, a atras după sine o muncă titanică și istovitoare. Manuscrisul lui Ioan Șincai este alcătuit din trei părți: I. Cărțile populare și literatura bogomilică; II. Literatură religioasă; III. Prima Culegere de folclor românesc.

Spațiul românesc a reprezentat dintotdeauna un izvor nesecat de folclor autentic, o vatră a creștinismului curat și sănătos, a respectului față de semeni, a dragostei față de înaintași și a legăturii puternice care trebuie să existe între toți cei care simt românește. În viața spiritului român, consubstanțialitatea folclorului român cu Creștinismul popular a validat o evidență istorică bine reflectată de etnogeneza creștină, unică a națiunii române. De mai bine de douăzeci de secole de existență națională această consubstanțialitate spirituală nu numai a hrănit și teologia și spiritualitatea populară a Creștinismului român, dar, de asemenea, a făurit, indestructibil, originalitatea etnică și identitatea folclorică și creștină, daco-latină, a poporului român.

Aducem cuvânt de felicitare doamnei Elena Mihu pentru scoaterea la lumină a acestui manuscris folcloric românesc inedit. Ajunsă la o vârstă frumoasă de maturitate și înțelepciune, împodobită cu atâtea realizări, de la înălțimea cărora poate privi cu deplină bucurie spre anii cei mulți în care a trudit cu maximă osârdie în ogorul culturii române, cu siguranță, doamna Elena Mihu se înscrie, fără îndoială și pe bună dreptate, în galeria marilor oameni de cultură ai neamului nostru românesc pentru profundul profesionalism al domniei sale precum și pentru seriozitatea pe care a arătat-o și a demonstrat-o în tot ceea ce a întreprins dânsa. Numele său va rămâne legat de marile realizări ale domniei sale pe tărâm cultural, realizări care sunt multe și importante.

Lasă un comentariu