Managerii de spital nu mai pot primi finanțare pentru activitățile didactice sau de cercetare!

Distribuie pe:

Guvernul a eliminat restricțiile privind participarea la concursul pentru ocuparea funcției de manager de spital, lărgind sfera persoanelor care pot ocupa această funcție.

„Până acum, exista obligația managerilor din spitalele clinice de a fi cadru universitar sau medic primar, această măsură îngrădind în mod nejustificat accesul la această funcție, cu consecințe negative în procesul de selecție și în desfășurarea activității de management.

De acum înainte, selecția managerilor se poate face și din rândul altor categorii de specialiști cu experiență și abilități de conducere dovedite.

Pentru a asigura o conducere cât mai profesionistă a spitalelor, au fost extinse și incompatibilitățile pentru manager și ceilalți membri ai comitetului director (director medical, director financiar-contabil și, în spitalele cu peste 400 de paturi, directorul de îngrijiri).

Astfel, aceste funcții devin incompatibile cu cele de conducere, administrare și control la nivelul partidelor politice sau al societăților comerciale", precizează Guvernul, într-un comunicat de presă.

Pe de altă parte, a fost extins conflictul de interese pentru persoanele din conducerea spitalelor și cu deținerea de către soțul (soția), rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai managerului, a funcției de membru în comitetul director, șef de secție, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcții de conducere, inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care persoana în cauză exercită funcția de manager; alte situații în care managerul, soțul (soția), rudele ori afinii managerului până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a funcției de manager.

În plus, un manager sau membrii comitetului director nu vor avea voie să primească finanțare pentru activitățile didactice sau de cercetare științifică din partea furnizorilor de bunuri și servicii ai spitalului.

Pentru șefii de secții, vor fi organizate concursuri, deoarece aceasta reprezintă metoda cea mai obiectivă și transparentă pentru desemnarea celei mai potrivite persoane pentru ocuparea acestor funcții.

Potrivit actului normativ, condițiile de exercitare a activităților de manager vor fi stabilite prin ordin al ministrului Sănătății și prin contractul de management. 

Lasă un comentariu