Până în anul 2020, PERSOANELE VÂRSTNICE NU SE VOR MAI CONFRUNTA CU SINGURĂTATEA!

Distribuie pe:

Săptămâna trecută (16 noiembrie 2016), Guvernul a aprobat planul operațional 2016 - 2020 vizând implementarea strategiei naționale până în anul 2020 pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice, care are ca scop combaterea sărăciei acestora, prin modificarea legislației din domeniile asistenței sociale, ocupării forței de muncă, pensiilor, asigurărilor sociale și sănătății, astfel încât să se asigure scăderea dependenței persoanelor vârstnice și îmbunătățirea serviciilor de îngrijire de lungă durată.

Guvernul a propus instituirea unui program de sprijin pentru populația vârstnică lipsită de venituri, în special din mediul rural, crearea unui sistem informatic integrat cu indicatori statistici privind persoanele cu risc ridicat de pensionare anticipată sau cu stagiu incomplet de cotizare, precum și introducerea consilierii pre-pensionare, oferită prin compartimente înființate în cadrul caselor județene de pensii.

Sunt prevăzute măsuri pentru facilitarea accesului populației vârstnice la programele de sănătate publică, creșterea numărului de medici rezidenți specializați în geriatrie și recrutarea acestora în sistemul public de sănătate, promovarea unui stil de viață sănătos, stimularea incluziunii lor sociale și creșterea accesului la servicii de bază în comunitate.

În acest sens, este vizată inclusiv facilitarea mobilității personale, prin adaptarea infrastructurilor de transport în comun și la nevoile persoanelor care suferă de limitări funcționale, avându-se în vedere și persoanele vârstnice care se confruntă cu cel mai mare risc de singurătate, excluziune socială sau depresie și facilitarea accesului acestora la servicii, crearea unui sistem unificat de îngrijire de lungă durată (cu accent pe zonele rurale și izolate), prevenirea și pedepsirea abuzurilor asupra persoanelor vârstnice, dar și o informare mai bună privind accesul la consiliere și la serviciile sociale disponibile. În acest scop, până în 2020, este prevăzută înființarea a cel puțin 20 de linii telefonice de urgență funcționale 24 de ore din 24.

Totodată, Executivul preconizează ca, până în anul 2020, minimum 20% din totalul voluntarilor angrenați în programele și proiectele implementate în instituțiile publice să fie din categoria persoanelor vârstnice, iar întreprinderile sociale să fie stimulate cu subvenționarea a 10% din salariul lunar, pe o perioadă de un an. 

Lasă un comentariu