Procedura de rambursare a cheltuielilor de asistență medicală transfrontalieră a fost simplificată

Normele metodologice privind asistența medicală transfrontalieră, prin care se simplifică procedura de rambursare a contravalorii asistenței medicale derulate într-un stat membru al Uniunii Europene (UE), au fost adoptate de Guvern, în ședința din 16 noiembrie 2016, în sensul că asigurații care doresc rambursarea cheltuielilor pentru asistență medicală nu mai sunt obligați să depună confirmarea scrisă din partea furnizorului de servicii medicale din statul membru al UE. Prin această confirmare, furnizorul își exprima disponibilitatea de a acorda asistență medicală transfrontalieră în perioada indicată de persoana solicitantă.

Potrivit Ministerului Sănătății, cheltuielile de asistență medicală la care face referire actul normativ sunt cele de tipul PET-CT (metodă imagistică de investigație, care combină în același timp două metode de examinare: tomografie pe bază de emisie pozitronică - PET, cu tomografie computerizată - CT. CT identifică modificările patologice, anatomice și structurale ale organelor, dar nu dă informații despre comportamentul biologic al modificărilor. PET vizualizează și modificările metabolice ale țesuturilor examinate) în regim ambulatoriu, implant sau înlocuire de defibrilator cardiac, endoprotezare articulară tumorală, implant segmentar de coloană, bypass coronarian cu sau fără investigații cardiace invazive, nașterea.

Prin același act normativ, se elimină obligativitatea depunerii documentului eliberat de punctul național de contact pentru asistență medicală transfrontalieră din statul membru al UE în care urmează să se acorde asistență medicală transfrontalieră.

Rambursarea cheltuielilor pentru asistență medicală dar și pentru medicamente va fi scutită de obligația depunerii biletului de internare eliberat de către un cadru medical din România, precum și de obligația prescripției medicale.

În plus, începând cu adoptarea acestui act normativ, traducerea în limba română a documentelor justificative de către un traducător autorizat va fi în responsabilitatea casei de asigurări de sănătate și nu a persoanei asigurate.

Lasă un comentariu