,,MARKETING DUPĂ PERDEA"

Sub genericul ,,MARKETING DUPĂ PERDEA ", Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative din cadrul Universității „Petru Maior" din Târgu-Mureș a organizat sâmbătă, 19 noiembrie 2016, în Aula Tudor Drăganu, evenimentele care au încheiat săptămâna internațională a antreprenoriatului. Au fost invitați practicieni din marketing și comunicare.

Conf. univ. dr. Liviu Ciucan-Rusu, organizatorul evenimentului, punctează, pe scurt, răspunsurile la întrebări.

- Cine a organizat acest eveniment?

- Acest eveniment a fost organizat de Departamentul de Management-Economie al FSEJA - UPM în parteneriat cu Asociația Absolvenților UPM. Coordonator și animator: conf. universitar dr. Liviu Ciucan-Rusu. Invitați speciali au fost membrii IAA Young Professionals Cluj-Napoca.

- Care a fost scopul acestui eveniment?

- „MARKETING DUPĂ PERDEA" a încheiat seria de evenimente „Săptămâna Internațională a Antreprenoriatului". Scopul principal a fost de a materializa preocuparea permanentă de a aduce în fața studenților experiențe de viață profesională, locale și regionale valoroase.

- Cui i se adresează?

- În principal studenților - au participat studenți la cursuri de licență (Zi și IFR) și masterat, care și-au sacrificat o zi liberă alături de cadre didactice (inclusiv doamna decan și doamna director de departament), precum și celor care își caută o carieră în marketing sau comunicare.

- Care a fost noutatea evenimentului?

- Stilul deschis, dialogul cu tineri profesioniști pe probleme reale. Invitații speciali - tineri marketeri clujeni. Andrei Țigănaș - copywriter, trainer și coach, președintele IAA Young Professionals Cluj, Dafina Suciu - Marketing Manager, Roxana Marița, Cipriana Stan - Communications Specialist, Dana Gherasim - absolventă a UPM.

- Au fost realizate obiectivele propuse?

- Evident, chiar mai mult, s-au dezbătut teme de mare interes într-un cadru informal, cu provocări, întrebări mai delicate, contradicții. Participanții au apreciat foarte mult modul de desfășurare, interactiv.

- Ce planuri de viitor aveți în sensul organizării și altor evenimente cu această tematică?

- „MARKETING DUPĂ PERDEA", în care studenții întreabă, specialiștii răspund, este doar un episod.

Lasă un comentariu