LA „CASA IANCULUI" OMAGIERE Dionisie Deci

Distribuie pe:

Puțină lume știe că, de curând, s-au împlinit 200 de ani de la nașterea poetului Andrei Mureșanu 1816-1863, după versurile căruia se cântă astăzi imnul ,,Deșteaptă-te, române!". Și mai puțini sunt aceia care mai cunosc și alte poezii ale acestuia, pentru că, până de curând, poetul a fost dat cu totul uitări!

Tocmai de aceea, în cadrul activităților săptămânale desfășurate la ,,Casa Iancului", domnul profesor Alexandu Ciubîcă ne-a vorbit despre viața și opera patriotului ardelean Andrei Mureșanu, poet, gazetar, pedagog, căruia Eminescu îi dedică o strofă din cunoscuta lui poezie ,,Epigonii".

Ținut voit în umbră ca poet, o foarte lungă perioadă de timp, Andrei Mureșanu a fost, în perioada 1840-1848, un foarte bun gazetar la ,,Foaie pentru minte, inimă și literatură" și la ,,Gazeta de Transilvania", un reputat dascăl și pedagog la școlile din Bistrița, Blaj, Brașov, un distins revoluționar, care a compus poezia ,,Un răsunet", cu 18 strofe, care, transpusă pe muzică, a devenit cântecul emblematic al revoluționarilor români de la 1848, iar, astăzi, o parte din această poezie este Imnul nostru național.

Foarte târziu, abia la 1862, poetul îndrăznește să-și strângă într-un volum poeziile, 67 la număr, și să le publice. Un exemplar din această ediție, tipărită cu caractere chirilice, a fost adus și prezentat auditoriului de domnul col.(r) Constantin Teodosiu, un distins colecționar târgumureșean, care ne-a citit în întregime poemul. Menționăm că, la scurt timp după apariția volumului, la 23 octombrie 1863, poetul se stinge din viață.

Completările aduse la temă de domnul Ioan Berța și ,,Clipa de poezie", susținută de subsemnatul, au încheiat această frumoasă seară de toamnă mureșeană.

Anunțul făcut de domnul Ioan Berța, președintele Societății cultural-patriotice ,,Avram Iancu'' cum că domnii ing. Traian și Ioan Sabău, cu banii lor, au finalizat lucrarea de montare a scocurilor de scurgere la ,,Casa Iancului", ne-a provocat mâhnire, dovedind încă odată dezinteresul manifestat de Primăria Târgu-Mureș față de acest atât de important obiectiv istoric. De altfel, nici la cererea depusă la Primărie, în luna iunie a acestui an, în care se solicita primirea în audiență a conducerii Societății, nu s-a primit nici până acum un răspuns.

Cu toate acestea, activitatea culturală desfășurată în acest imobil, ce poartă în el atâta încărcătură istorică și emoțională, încălzește săptămânal sufletul auditoriului tot mai numeros care o frecventează.

 

Miercuri, 23 noiembrie, a avut loc, la ,,Casa Iancului", omagierea unui bun român, mare patriot, slujitor al Domnului, protopopul greco-catolic de Târgu-Mureș, Dionisie Deci, născut la 24.05.1869, în localitatea Bamba, județul Alba, decedat la 26.05.1949. O viață de om în care și-a slujit cu cinste și devotament Neamul, Școala și pe Dumnezeu, fără deosebire, știind că aceștia trei sunt stâlpii pe care se sprijină dintotdeauna veșnicia acestui loc binecuvântat de ceruri.

Într-un fel s-a făcut cuvenita dreptate, în sensul că nu a contat confesiunea închinătoare, cu toate câte ale sale, care ne separă unii de alții, ci Omul, cu faptele sale bune și înălțătoare, care îl ridică din mulțime în fala lumii și îl așază înaintea lui Dumnezeu.

Într-o expunere deosebit de argumentată doamna. conf. univ. dr. Corina Teodor ne-a ,,purtat" prin viața acestui om dârz, cinstit, curajos, doritor de afirmare pentru a-și sluji prin credință Neamul și Țara.

Educat și crescut în smerenia credinței la Seminarul Teologic din Blaj, s-a pregătit pentru a fi învățător, dar destinul i-a schimbat menirea, făcându-l în final un preot greco catolic deosebit, mare orator, cu putere de convingere.

Stagiile în cariera sa la Orlat, Band, Teaca, l-au apropiat de oameni, făcându-l să simtă mai bine grijile și nevoile acestora, aspirațiile și nădejdile lor către ceva mai bun, mai curat, mai înălțător, dându-i astfel puterea și curajul de a-i reprezenta cu cinste la Marea Adunare de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918. Toate acestea l-au făcut cunoscut semenilor și ierarhilor, care l-au răsplătit cu onorantul, dar și împovărătorul titlu de protopop.

A fost un om cu toată sfințenia și omenescul cel lumesc, care a lăsat în urma lui amintirea și respectul ce i se cuvin unui mare cuvios, slujitor al Bisericii, al Neamului și al țării sale, înnobilat și mărețit prin faptele care îl vor veșnici mereu.

La terminarea expunerii am avut surpriza ca doamna profesor Rodica Cismaș să ne relateze faptul că domnia sa a fost botezată la naștere chiar de Dionisie Deci, trăitor încă la acea vreme, om împovărat de ani și de faima binemeritată.

Președintele Asociației cultural patriotice ,,Avram Iancu", domnul Ioan Berța, a reamintit că la ,,Casa Iancului" se omagiază fapte și oameni care au fost troițe veghetoare pe lunga și anevoioasa cărare a împlinirii noastre, și nimic altceva, și așa va fi mereu.

Seara s-a încheiat cu un recital de poezie din creația subsemnatului.

 

Lasă un comentariu