ORAŞUL SĂRMAŞU ÎN ZI DE SĂRBĂTOARE NAŢIONALĂ

Motto: „ROMÂNUL îşi iubeşte pământul unde s-au născut ca un rai, din care nici tiraniile cele mai crude nu sunt în stare a-l goni. Câte năvăliri de barbari au trecut peste biata ţară! câte palme dumnezeieşti au căzut peste bietul român!... şi cu toate aceste, poporul a rămas neclintit pe locul său, păstrându-şi naţionalitatea în mijlocul aprigilor nevoi şi zicând spre mângâiere: apa trece, pietrele rămân!" Vasile Alecsandri (1821-1890)

În ziua de 27 noiembrie, din anul Domnului 2016, în oraşul Sărmaşu s-a desfăşurat anticipat sărbătoarea Zilei Naţionale a României „1 DECEMBRIE 1918 - 1 DECEMBRIE 2016".

Această zi măreaţăşi plină de însufleţire pentru toţi aceia care simţim româneşte a început la Biserica Ortodoxă Română prin slujba Sf. Liturghii, oficiată de preotul de la Biserica Militară de pompieri Călin Moldovan, preotul ic. stav. prof. dirijor şi subsemnatul; i-am dat lui Dumnezeu ceea ce a fost a Lui... Dupăce am fost hrăniţi duhovniceşte de cuvântul Domnului, ne-am deplasat spre centrul oraşului, la statuia eroului martir „Vasile Simonis", pentru a-i da „Cezarului ce este al Cezarului".

Încolonaţi frumos şi flancaţi de steaguri tricolore, în frunte cu edilul urbei dl ing. Mocean Ioan, cu reprezentanţii armatei de pompieri, ai elevilor de la Liceul „Samuil Micu", cu credincioşii patrioţi ortodocşi, cu românii în costum naţional care reprezintă grupul folcloric „GRAIUL CÂMPIEI", conduşi de doamna directoare a Bibliotecii „Liviu Rusu" Dinuca Burian, în cântec de colind străbun şi cu inimile pline de bucurie unică, am parcurs o parte a oraşului pentru a ajunge la eroul străbun, care parcă la întâmpinare ne-ar fi spus: „ CU FAPTE MELE DE TRIBUN, N-AM DORIT DECÂT SĂ RIDIC ŞI SĂ DEŞTEPT NEAMUL ROMÂNESC".

Am fost primiţi la locul aniversar de garda militară de pompieri locali, care forma şi formaţia de paradă, condusă pentru ultima dată de vajnicul şi bravul ei comandant, dl col. MOLDOVAN GRIGORE.

Inaugurarea s-a făcut prin sfinţirea măreţului steag tricolor de pe catargul din centrul parcului: „SE SFINŢEŞTE ŞI SE BINECUVÂNTEAZĂ ACEST STEAG AL ROMÂNIEI DRAGI, ÎN CULORILE ROŞU, GALBEN ŞI ALBASTRU, PRIN STROPIRE CU APĂ SFINŢITĂ..." după care am îngenuncheat şi l-am sărutat asemenea strămoşilor noştri: preoţi, edil şi comandanţi ai armatei.

Tricolorul a fost ridicat apoi pe catarg de militarii autohtoni, sub auspiciile sonore ale Imnului românesc „DEŞTEAPTĂ-TE, ROMÂNE", care ne-a umplut suflete de mândrie, ochii de lacrimi şi sufletele pline de speranţă, că acum, când Europa trece printr-o perioadă mai de... „trezire românească", românului îi va veni mintea cea de pe urmăşi că „TOT CE-I ROMÂNESC NU PIERE ŞI NICI NU VA PIERI...".

Parastasul întru amintirea eroilor străbuni ne-a unit încă o dată sufletele cu cele ale celor care şi-au vărsat sângele pentru glia românească: moşi, strămoşi, părinţi, fraţi, surori şi copii. „EROU, DE MII DE ORI EROU ? ACELA CE SE BATE / ŞI MOARE PENTRU BRAZDA LUI / ORI PENTRU LIBERTATE" (N. Vuluvici 1877-1916).

Discursurile susţinute de reprezentantul liceului local, al domnului col. Moldovan Grigore, al domnului primar ing. Mocean Ioan şi al subsemnatului, au adus un florilegiu marii sărbători, dar au şi încercat să ne trezească la o realitate prezentăşi cam incertă, datorită „DEZ-UNIRII" poporului, realitate datorată unei clase politice foarte slabe din România, care parcă nu se mai trezeşte din letargie, ambiţii personale, avariţie, inconştienţă de 27 de ani. Programul elevilor, conduşi de părintele Daniel, depunerea de coroane la monumentul eroului ne-au însufleţit şi ne-au umplut de bucurie, dar şi de nădejde că viitorii românii vor continua cu cinste şi demnitate, ceea ce strămoşii noştri ne-au lăsat cu jertfa supremăşi că o să fie călăuziţi de cuvintele patriotului Simion Bărnuţiu (1808-1864): „APĂRAŢI-VĂ NUMELE CEL DULCE ŞI STRĂLUCIT DE ROMÂNI ŞI LIMBA CEA DULCE".

De menţionat şi de meditat la atitudinea reprezentaţilor u.d.m.r., cu trei consilieri locali care, deşi au depus o coroană, nu a fost reprezentată de nimeni???.... Parada militară a produs fior de bucurie celor prezenţi, dar şi lacrimi de regret pentru dl col. MOLDOVAN GRIGORE, care o conduce pentru ultima dată; domnia sa, care ne-a onorat cu respectul cuvenit, merită acum toată adiraţia noastră, a cetăţenilor sărmăşeni şi să-i spunem cu dragoste, acum când trece în rândul celor mai tineri pensionari: „ONOR LA COMANDANT".

Agapa creştinească şi frăţească, „LA MULŢI ANI ROMÂNIE", la mulţi ani, români, la mulţi ani, domnule comandant, şi la mulţi ani, domnule primar, au încheiat acest eveniment frumos, care ne-a făcut, cel puţin pentru o perioadă, să uităm că „brazda de pământ românesc NU este lucratăşi păzită cum trebuie" şi ne-a umplut suflete de mândrie românească.

LA MULŢI ANI, ROMÂNIE ! LA MULŢI ANI, ROMÂNI!

 

Preot ortodox român ILIE BUCUR SĂRMĂŞANUL

Preşedintele Asociaţiei „Alexandru Bătrâneanu-martir întru deşteptarea neamului românesc"

Lasă un comentariu