HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN MUREȘ

Distribuie pe:

Întrunit săptămâna trecută (23 noiembrie 2016) în ședință ordinară, Consiliul Județean (CJ) Mureș a adoptat toate cele 11 proiecte de hotărâre în regim normal, cărora li s-au adăugat două proiecte în regim de urgență. Însă, consilierii mureșeni au trecut la votarea ordinii de zi doar după ce domnul Peti Andrei a prezentat un raport privind situația creată la Aeroportul „Transilvania" Târgu-Mureș după retragerea companiei Wizz Air. Soluția votată de consilieri a fost înființarea unei comisii mixte (consilieri județeni și specialiști din cadrul CJ), care să verifice motivele pentru care investițiile propuse la aeroport nu au fost realizate.

Fonduri pentru copiii cu cerințe educaționale speciale

Pentru finanțarea drepturilor copiilor, elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, consilierii județeni au repartizat primăriilor din municipiul Târgu-Mureș și comunele Crăciunești, Suseni și Iclănzel suma totală de 14.138 lei, pentru anul 2016.

Astfel, pentru Târgu-Mureș a fost repartizată suma de 7.000 de lei, pentru Crăciunești - 1.740 lei, Suseni - 1.738 lei, și Iclănzel - 3.659 lei.

Comunele Băla, Ideciu de Jos și Hodac aderă la Aqua Invest Mureș

După ce consiliile locale din comunele Băla, Ideciu de Jos și Hodac au aprobat aderarea lor la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș, consilierii județeni au aprobat solicitarea de aderare a acestor comune la asociația amintită. În expunerea de motive, se precizează considerentele pe baza cărora s-a solicitat aderarea.

„Comuna Băla a efectuat investiții în domeniul alimentării cu apă finanțate prin O.G.nr.7/2006, acestea neputând fi finalizate din lipsă de fonduri. Pentru continuarea acestor investiții, se dorește aplicarea la fondurile Programului Național de Dezvoltare Rurală, fiind avantajate unitățile administrativ teritoriale membre în Asociații de Dezvoltare Intercomunitare în domeniul alimentării cu apă și canalizare.

Comuna Hodac deține sistem de alimentare cu apă din surse proprii, dorind ca acesta să fie gestionat de către operatorul regional S.C. Compania Aquaserv S.A. în baza contractului de delegare. De asemenea, localitatea Hodac este inclusă în Lista de investiții prioritare a județului Mureș 2014 -2020 în domeniul alimentării cu apă și canalizare, cu investiții în domeniul canalizării, asumându-și obligativitatea dobândirii calității de membru al Asociației.

Comuna Ideciu de Jos deține sistem de alimetare cu apă, dorind ca acesta să fie gestionat de către operatorul regional S.C. Compania Aquaserv S.A. în baza contractului de delegare. Având în vedere prevederile art. 4, alin.(1) din Statutul Asociației, scopul declarat al acesteia este de reglementare, înființare, organizare, finanțare, exploatare, monitorizare și gestionare în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului.

Conform art.13 din Statutul Asociației, aceasta poate accepta noi membri, cu acordul tuturor asociaților și cu încheierea unui act adițional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menționați în preambulul statutului", se arată în expunerea de motive.

Noi licențe pentru transportul public de persoane

În aceeași ședință, consilierii județeni au aprobat atribuirea a trei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale.

Cele trei licențe au fost atribuite operatorilor de transport LTV Trans SRL, pe traseul Târgu-Mureș - Ungheni (beneficiar Heineken Romania SA), Karincon SRL, pe trasel Târgu-Mureș - Vidrasău (beneficiar Nett Front SRL), și Metana Serv SRL, pe traseul Târgu-Mureș - Nazna (beneficiar Euro Narcis SRL).

 „Licențele de traseu și caietele de sarcini aferente acestora vor fi eliberate numai după prezentarea avizelor eliberate de compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităților administrației publice locale pentru stațiile utilizate pentru urcarea, coborârea persoanelor transportate, cu respectarea dispozițiilor legale", au mai decis consilierii județeni.

Pătul de porumb, propus pentru demolare!

Consilierii județeni au aprobat și trecerea unei „construcții" din domeniul public al județului Mureș în domeniul privat al acestuia, astfel încât edificiul să poată fi demolat.

Este vorba despre un pătul pentru porumb, având lungimea de patru metri, lățimea de un metru și înălțimea de trei metri, aflat în incinta Centrului de Îngrijire și Asistență Reghin.

Demolarea acestuia este motivată prin faptul că „această construcție, realizată din cherestea și acoperită cu țiglă, se află într-un stadiu avansat de degradare, fiind un real pericol pentru beneficiarii Centrului de Îngrijire și Asistență, având durata normală de funcționare depășită". 

Lasă un comentariu