Ziua Națională a României, sărbătorită la Reghin

Ca și de altă dată, și cu această ocazie, reghinenii au sărbătorit Ziua Națională a României așa cum se cuvine, în cadrul unor ample manifestări cu caracter științific, dar și cultural-artistice.

Primăria municipiului Reghin, Consiliul Local Reghin, Biblioteca Municipală „Petru Maior" au organizat marți, 29 noiembrie 2016, de la ora 18,00, la sala de activități a bibliotecii municipale reghinene, simpozionul intitulat 1 Decembrie 1918 - un ideal împlinit. Această manifestare cultural-istorică a avut menirea de a marca 98 de ani de la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din ziua de 1 Decembrie 1918, când peste 100.000 de români au fost prezenți la Alba Iulia pentru a consfinți unirea pe vecie a românilor

într-un stat național unitar. Simpozionul de la Reghin a fost binecuvântat de părintele Teodor Beldean, protopopul Reghinului, Imnul Național a fost intonat de grupul vocal Ramură de brad, care a interpretat mai multe colinde și cântece patriotice.

Despre marele act istoric de la 1 Decembrie 1918 au susținut expuneri extrem de interesante: Lazăr Lădariu, cărturar și mare patriot român, Nicolae Băciuț, directorul Direcției Județene pentru Cultură Mureș, Florin Bengean. Tot în cadrul acestui eveniment cultural au fost prezentate câteva noi apariții editoriale. Valentin Marica a prezentat cartea domniei sale Urmându-le Lor…, Dimitrie Poptămaș a prezentat cartea Gheorghe Șincai sub semnul luminilor, editată de Fundația Culturală „Vasile Netea", iar Ilarie Gh. Opriș a prezentat cartea domniei sale Asociația Artiștilor Plastici Mureș IV 1977-2017.

În expunerea domniei sale, doamna ec. Maria Precup, primarul municipiului Reghin, s-a referit la importanța majoră a acestui eveniment cultural, la cinstirea care se cuvine a fi adusă celor care s-au luptat pentru poporul român și au înfăptuit Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 de la Alba-Iulia. Tot domnia sa a vorbit și despre dragoste de țară, patriotism, unitate, valori care trebuie să ne caracterizeze pe noi toți care simțim românește, ne iubim țara, ne apreciem valorile și ne prețuim trecutul istoric încărcat de atâtea fapte de vitejie.

Joi, 1 Decembrie 2016, Primăria și Consiliul Local al municipiului Reghin au organizat, de la ora 16,00, în Piața „Petru Maior" din Reghin, un ansamblu memorabil de activități cultural-artistice, prin care s-a sărbătorit Ziua Națională a României. Întregul eveniment a debutat cu un program oferit de Fanfara municipiului, care a intonat Imnul Național al României, precum și mai multe cântece patriotice, apoi au evoluat dansatorii ansamblului „Doina Mureșului", după care pe scenă au urcat artiștii reghineni: Doru și Alin Pop, Sorin Pantea, Maria Neag, Ana Crișan, Mihaela Lateș, David Pușcaș, Corina Covaciu, Eugen Bloj, Gabriela Merdar, Cristina Fărcaș, Maria Grama, Vasile Crișan.

La ora 17,30 a avut loc inaugurarea iluminatului festiv, în prezența multor oficialități locale și centrale. Doamna ec. Maria Precup, primarul municipiului Reghin, a urat tuturor românilor multă sănătate, bucurii, împliniri, precum și un sincer și călduros „La Mulți Ani!". A urmat apoi un memorabil recital oferit de Grigore Leșe, îndrăgitul artist al folclorului românesc. În cadrul spectacolului au mai evoluat

trupa Haiducii, precum și Lidia Buble&Akcent. Programul s-a încheiat cu tradiționala Horă a Unirii și cu un spectaculos foc de artificii.

Așadar, reghinenii au sărbătorit așa cum se cuvine Ziua Națională a României, aducând prin aceasta un prinos de cinstire tuturor celor care, de-a lungul timpului, au luptat pentru această țară, și au reușit să înfăptuiască statul național unitar român.

Memorabila zi de 1 Decembrie 1918 a devenit pentru noi, românii, prefacerea visului în realitate. Prefacere pentru că el era și trebuia doar să se manifeste. Crez și împlinire, Unirea este pentru români o permanentă chemare la muncă, la viață, la bucurie și desăvârșire. Conștiința de fii ai Bisericii dreptmăritoare este un îndemn, o chezășie, dar și o mărturie a părtășiei noastre la opera de înflorire a gliei străbune, de care ne simțim atât de legați prin obârșie. Să facem deci din crezul și împlinirea Unirii un imn al muncii, al bucuriei și al desăvârșirii. Și unitatea de cultură a țărilor române a fost o realitate puternică în viața poporului nostru. Creația populară unitară, izvorâtă din viața comună a întregului neam românesc, a contribuit la rândul ei la păstrarea și perpetuarea ideii de unitate a poporului nostru. Ea a stat la temelia formării culturii noastre naționale.

Marea Adunare Națională de la Alba Iulia înscrie o pagină de nepieritoare glorie în istoria poporului român, demonstrând viabilitatea și trăinicia sentimentului național. Lanțurile robiei s-au rupt, zăgazurile nedreptății s-au sfărâmat, națiunea română privește înainte cu demnitate și cu încredere în viitorul său. Actul unirii a fost un act firesc și a întrunit adeziunea întregii suflări românești de pe cele două versante ale Carpaților, el demonstrează totodată lumii întregi că legăturile sufletești dintre frați nu au putut fi rupte de vitregia istoriei, că asuprirea pe care guvernele claselor dominante au exercitat-o asupra fiilor națiunii române din acest colț al pământului strămoșesc nu a făcut altceva decât să consolideze ideea unității naționale a românilor. Căci cu cât asuprirea era mai mare, cu atât mai dârză era lupta pentru libertate. În suferință se călesc sufletele tari, prin suferință la biruință, spune atât de plastic înțelepciunea poporului nostru. Jertfele celor mai buni fii ai neamului românesc, aduse pe altarul patriei, nu au fost în zadar, ele au constituit un exemplu de urmat, un îndemn la luptă, căci zorile biruinței vor apărea să aducă răsplata acestor sacrificii pe care națiunea română le-a adus în lupta sa pentru libertate.

Prin proclamarea unirii Transilvaniei cu România, s-a încheiat procesul legic al desăvârșirii statului național român. Unirea a constituit expresia voinței libere și conștiente a maselor largi populare. Unirea românilor într-un singur stat în 1918 a fost pregătită cu secole înainte, pentru că ea însemna o străduință firească pentru cei de aceeași origine și limbă, de pe ambele versante ale Carpaților, să trăiască pe vecie împreună.

La mulți ani România!

La mulți ani români!

TRĂIASCĂ ROMÂNIA!

 

Lasă un comentariu