Atenţie! Până la 8 decembrie 2016, PRODUCĂTORII DE CARNE DE PORC POT DEPUNE CERERI PENTRU AJUTOR FINANCIAR EXCEPŢIONAL!

Distribuie pe:

Până la sfârşitul acestui an, anumiţi producători de carne de porc vor beneficia de un ajutor de adaptare excepţional, în valoare totală de aproximativ 11 milioane de euro, scopul acestuia fiind să compenseze pierderile înregistrate de producătorii de carne de porc din cauza contextului global nefavorabil, cauzat de dezechilibrul raportului dintre cerere şi ofertă.

„Ajutorul de adaptare excepţional se acordă pentru agricultura la scară micăşi aplicarea unor metode de producţie care nu dăunează mediului şi climei. Perioada pentru care se acordă este 1 septembrie 2015 - 31 mai 2016, deoarece din analiza bazei de date privind clasificarea carcaselor a rezultat că în această perioadă exploataţiile autorizate de către ANSVSA şi înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) au livrat pentru abatorizare porci cu preţuri foarte scăzute, producătorii înregistrând pierderi de venit.

Suma cuvenită fiecărui producător agricol se calculează de către APIA prin împărţirea sumei totale la efectivul de porci livraţi şi clasificaţi în abatoare autorizate, în perioada 1 septembrie 2015 - 31 mai 2016, dar nu la mai mult de 9.000 de capete, inclusiv, pe beneficiar.

Pentru obţinerea ajutoarelor financiare, producătorii agricoli depun cererea la centrul judeţean al APIA, până la data de 8 decembrie 2016. Cererea va fi însoţită de copii de pe facturile şi rapoartele de clasificare, care să ateste livrarea directă sau prin terţi şi clasificarea porcilor în abatoare autorizate, în perioada 1 septembrie 2015 - 31 mai 2016, pentru activitatea agricultură la scară mică; copii de pe avizele de însoţire şi rapoartele de clasificare care să ateste sacrificarea în abatoare autorizate proprii sau copii de pe facturile şi rapoartele de clasificare care să ateste livrarea directă sau prin terţi şi clasificarea porcilor în abatoare autorizate, în perioada 1 septembrie 2015 - 31 mai 2016, precum şi copia autorizaţiei integrate de mediu, pentru activitatea aplicarea unor metode de producţie care nu dăunează mediului şi climei", precizează Guvernul, într-un comunicat de presă.

Lasă un comentariu