DE ZIUA ŢĂRII - COLEGIUL NAŢIONAL „UNIREA" ÎNTRU DĂINUIREA NEAMULUI ŞI A ŞCOLII ROMÂNEŞTI

Unirea eternizează... ea este o izbăvire de trecut şi-o fiinţare întru viitor, o redeşteptare a omului din OM şi a istoriei din nescrisă istorie!

Conştiinţa noastră identitară se întregeşte în tripla ei dimensiune, prin istorie, prin limba românăşi prin tradiţie, în momentul istoric al reîntregirii fiinţei neamului. Ziua de 1 Decembrie trezeşte în noi ecourile istoriei şi, dinspre trecut, se aud glasurile clopotelor ce au bătut în ritm cu inima ţării. Trăim intens, simţind reverberaţia acestui eveniment în pulsul activ şi dinamic  alşcolii şi Colegiul Naţional „Unirea" întâmpină Marea Unire în spaţiul emulativ al şcolii cu aceeaşi emoţie generatoare de trăiri intense. Fiecare generaţie consemneazăun timp, fiecare profesor inscripţionează destine, fiecare elev împlineşte un vis. Dascălii acestei şcoli au adunat timp cu timp, unind generaţii de elevi prin valoarea conferită educaţiei. În acest context, şcoala a devenit un spaţiu al deschiderii, al perspectivelor multiple, al unei unităţi exprimate în continuitate şi în valoarea educaţiei.  Venind în întâmpinarea evenimentului, Colegiul Naţional „Unirea" a organizat marţi, 29 noiembrie, un ansamblu de activităţi şi manifestări dedicate Zilei Naţionale a României, cu conştiinţa faptului că marile momente ale istoriei naţionale instituie, de-a lungul timpului, şi însemnele perenităţii noastre ca neam. Pentru că tinerii sunt deschizători de orizonturi, configurând prin acţiunile pe care le perpetuează destinul viitor al unui popor, elevii Colegiului Naţional „Unirea" s-au situat  în continuitatea unor valori instituite prin interesul faţă de trecutul, prezentul şi viitorul şcolii.

Sentimentul naţional al reîntregirii se regăseşte în dorinţa de unitate a elevilor şi a profesorilor şi, în acest context, elevii ciclului primar vor fi alături de colegii lor mai mari pentru a marca împreună acest moment.

Locul întâlnirii?... Firesc, în curtea cea mare a Colegiului Naţional „Unirea", unde,  sub acordurile horei unirii se vor regăsi elevii de la clasa pregătitoare până la clasele de final de ciclu liceal. Ziua Naţională a tuturor românilor este fixată în memoria noastră prin expoziţii tematice, realizate de prof. Marioara Laţa şi Simion Paşca, dar şi printr-un concurs pentru cel mai sugestiv mesaj de suflet pentru România, transmis de fiecare clasă.

„Uniţi în cuget şi-n simţiri", elevii şi profesorii se vor regăsi sub cupola istorei şi a poeziei, configurând treptele edificării unităţii naţionale prin gândurile şi mesajele elevilor, dar şi printr-un moment liric, susţinut de elevii clasei a XII-a E, sub coordonarea d-nei prof. Aurora Stănescu. Mărturisiri, momente de poezie şi de adevăr vor fi completate de concursul interdisciplinar „Unire şi prietenie", la care vor participa echipaje din clasele a IX-a D, a X-a F, a XI-a F, a XI-a E, a XII- a E, sub coordonarea profesorilor Simion Paşca, Marioara Laţa, Maria Motorga, Consuela Pop şi Aurora Stănescu. Şi de data aceasta, concursul este pretextul revenirii la izvoarele istorice, fiind un exerciţiu  de clarificare istoricăşi sufletească pentru tinerii liceeni care au astfel prilejul de a recepta valoarea evenimentului şi de a reconstitui destinul României din crâmpeie de realitate generatoare, concomitent, de emoţie şi de bucurie.

Concursul incită elevii la cunoaştere, dar, în acelaşi timp se constituie şi într-o provocare pentru spiritul lor creator, pentru dorinţa de a menţine, nestinsă, flacăra spiritului unirist.

Tinerii vor învăţa, astfel, că patria se poartă simplu, firesc, în inimăşi că fiecare îşi are destinul legat de trecutul şi viitorul acesteia.

 

Lasă un comentariu