MUREȘENI CARE SE POT PENSIONA ANTICIPAT, FĂRĂ PENALIZARE!

Interviu cu doamna EUGENIA NEAGOE, director executiv al Casei de Pensii Mureș

- Din luna iulie a acestui an, prin Legea nr. 142/2016, s-a modificat modul de calcul al pensiei anticipate parțiale. În ce sens?

- Legea nr. 142/12.07.2016 a modificat procentul de penalizare a cuantumului pensiei anticipate parțiale, iar persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în Târgu-Mureș sau pe o rază de 8 kilometri pot solicita pensia anticipată parțială cu cel mult doi ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, fără penalizare.

- În ce condiții se poate ieși la pensie anticipată parțială?

- Pensia anticipată parțială se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum și celor care au depășit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani. La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate parțiale, nu se iau în considerare perioadele asimilate prevăzute de lege, respectiv perioada cât a beneficiat de pensie de invaliditate, perioada cât a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora cu diplomă, perioada cât solicitantul a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat.

- Care sunt noile procente de penalizare aplicate, în funcție de stagiul de cotizare?

- Potrivit noilor reglementări introduse de Legea nr. 142/12.07.2016, cuantumul pensiei anticipate parțiale se stabilește din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet de cotizare și cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare.

Concret, în funcție de anii realizați peste stagiul complet de cotizare, procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare va fi următorul: până la un an peste stagiul complet - 0,50% pentru fiecare lună de anticipare; peste un an - 0,45%; peste doi ani - 0,40%; peste trei ani - 0,35%; peste patru ani - 0,30%; peste cinci ani - 0,25%; peste șase ani - 0,20%; între șapte și opt ani - 0,15%.

- Prin aceeași lege, persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zona municipiului Târgu-Mureș (pe o rază de 8 kilometri) beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu doi ani, fără penalizarea stabilită pentru pensia anticipată parțială. Ce localități din județul nostru intră sub incidența acestei legi?

- Articolul 65, alineatul (5), s-a modificat și are următorul cuprins: ,,Persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă, datorită extracției și prelucrării minereurilor neferoase cu conținut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, a pulberilor metalice, precum și a emisiilor de amoniac și derivate, respectiv Baia Mare, Copșa Mică, Zlatna și Târgu-Mureș, pe o rază de 8 km în jurul acestor localități, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizare".

În județul Mureș, se pot pensiona cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizare, persoanele cu domiciliul în localitățile Târgu-Mureș, Remetea, Mureșeni, Ungheni, Morești. Șăușa, Vidrasău, Acățari, Murgești, Stejeriș, Șiptelnic, Ceuașu de Câmpie, Voiniceni, Herghelia, Porumbeni, Corunca, Bozeni, Crăciunești, Ciba, Cinta, Cornești, Foi, Nicolești, Tirimioara, Budiu Mic, Cristești, Vălureni, Ernei, Gheorghe Doja, Tirimia, Satu Nou, Ilieni, Leordeni, Livezeni, Ivănești, Sânișor, Poienița, Mădăraș, Pănet, Sântioana de Mureș, Berghia, Cuieșd, Hărțău, Sâncraiu de Mureș, Nazna, Sângeorgiu de Mureș, Cotuș, Tofalău, Sântana de Mureș, Bărdești, Chinari și Curteni.

- Aceste persoane s-ar putea pensiona cu 7 ani înainte de a împlini vârsta limită sau cele două facilități nu pot fi aplicate concomitent?

- La acordarea pensiei anticipate parțiale, reducerea vârstei standard de pensionare prevăzute la art. 65 alin. (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice sau de alte acte normative.

Prin urmare, pensia anticipată parțială se cuvine cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare.

- Câți mureșeni și-au depus cereri de pensionare anticipată parțială după intrarea în vigoare a noii legi?

- La nivelul Casei Județene de Pensii Mureș, s-au înregistrat un numar de 45 cereri. Dintre acestea, la nivelul lunii decembrie 2016, sunt în plată 25 de pensii anticipate parțiale fără penalizare, deoarece titularii au prezentat dovada că au locuit cel puțin 30 de ani în Târgu-Mureș sau pe o rază de 8 kilometri.

Lasă un comentariu