CONFERINȚĂ DESPRE DIALOG MULTICULTURAL LA UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR"

Distribuie pe:

Institutul de Studii Multiculturale Alpha, în colaborare cu Universitatea „Petru Maior" din Târgu-Mureș și Institutul de cercetări socio-umane „Gheorghe Șincai" al Academiei Române, organizează, în perioada 8-9 decembrie a.c., o conferință internațională de prestigiu și amploare, intitulată Literatură, discurs și dialog multicultural (ediția a patra), la care sunt înscriși participanți (cadre didactice universitare, cercetători și doctoranzi), din România și din străinătate. Conferința se va derula în parteneriat cu Consiliul Județean Mureș, Primăria municipiului Târgu-Mureș și Uniunea Scriitorilor din România și va începe în data de 8 decembrie 2016, la ora 10, cu deschiderea festivă în Aula Magna a universității. În cadrul deschiderii festive vor rosti alocuțiuni oficialități importante ale județului Mureș și ale municipiului Târgu-Mureș. Din partea conducerii Universității „Petru Maior", vor prezenta mesaje prof. univ. dr. Călin Enăchescu, rectorul universității, prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, președintele Senatului universității, director al Institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Șincai" al Academiei Române, conf. univ. dr. Giordano Altarozzi, Decanul Facultății de Științe și Litere și prof. univ. dr. Iulian Boldea, prorector-director CSUD, președintele comitetului de organizare a conferinței. Conferința va continua, de la ora 12, cu lucrările pe secțiuni, în cadrul cărora vor fi susținute comunicări științifice din domenii precum literatură, lingvistică, comunicare, relații publice, științe politice și relații internaționale, jurnalism, psihologie, sociologie, istorie și studiul mentalităților, științele educației și științe sociale. Comunicările, de o deosebită importanță științifică și culturală, vor fi susținute de personalități ale vieții academice și științifice naționale și internaționale și vor sublinia relația dintre comunicare, multiculturalism și problematica interdisciplinarității, constituindu-se într-un moment important de împlinire și bilanț al cercetării științifice de înalt nivel. Trebuie remarcat, de asemenea, faptul că volumul conferinței va fi trimis la institutul american de scientometrie Thomson-Reuters, pentru indexare în catalogul Web of Science, cea mai importantă bază de date științifice internațională. Prin amploarea dezbaterilor și prin anvergura personalităților participante, conferința internațională Literatură, discurs și dialog multicultural se va constitui, suntem convinși, într-un moment de referință al cercetării științifice din spațiul românesc, fiind încă o dovadă a prestigiului de care se bucură Universitatea „Petru Maior" din Târgu-Mureș, în cadrul comunității academice naționale și internaționale.

Lasă un comentariu