Cum vor fi folosiți banii proveniți din vânzarea bunurilor confiscate

După rămânerea definitivă a hotărârii de confiscare, sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile și imobile intrate prin confiscare în proprietatea privată a statului vor fi distribuite conform unui regulament adoptat de Guvern, în ședința din 8 decembrie 2016.
Potrivit regulamentului, alocarea acestor sume se va face pe baza bilanțului anual prezentat de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), după deducerea cheltuielilor de administrare și valorificare a bunurilor mobile și imobile, astfel: 20% pentru Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice; 20% pentru Ministerul Sănătății; 15% pentru Ministerul Afacerilor Interne; 15% pentru Ministerul Public; 15% pentru Ministerul Justiției; 15% pentru asociații și fundații cu obiect de activitate în domeniul social.
Raportul în baza căruia se face distribuirea va fi întocmit, anual, până la data de 15 februarie, pe baza datelor furnizate de către Ministerul Public, de instanțele de judecată, de Agenția Națională de Administrare Fiscală sau de alte instituții competente.

Lasă un comentariu