Cei care au luptat pe front vor primi terenuri agricole și forestiere!

Distribuie pe:

„Persoanelor fizice cărora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin împroprietărire, prin aplicarea Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, dar cărora nu li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau cărora atribuirea le-a fost anulată, persoanelor îndreptățite la împroprietărire, înscrise în tabelele nominale, precum și persoanelor care dovedesc cu acte de la arhivele militare ale Ministerului Apărării Naționale că au luptat pe front și că îndeplineau condițiile prevăzute de Legea nr. 187/1945 pentru a fi împroprietărite li se vor acorda terenurile respective, agricole și forestiere, în limita suprafețelor disponibile, sau despăgubiri", prevede Legea nr. 246/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 983, din 7 decembrie a.c.
Proba participării la război se face cu acte de la arhivele militare ale Ministerului Apărării Naționale, iar petenții cărora li s-au respins cererile în baza legislației în vigoare, pe motivul decăderii din termen sau al necorespunderii actelor doveditoare, precum și petenții care nu au formulat cereri pentru că nu dețineau acte de la arhivele militare pot formula o nouă cerere, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în baza prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.

Lasă un comentariu