Semnalăm… Semnalăm… Reorganizarea Direcției Agricole și Dezvoltare Rurală

Distribuie pe:

De la ec. Ioan Rus, director executiv la DADR Mureș, am aflat că, potrivit Legii nr.157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la Direcțiile Agricole și Dezvoltare Rurală din teritoriu se vor produce reorganizări. Astfel, instituțiile publice cu personalitate juridică, serviciile publice deconcentrate în subordinea MADR vor fi denumite, în continuare, direcții, prin preluarea activității, patrimoniului și a personalului direcțiilor pentru agricultură județene, a caselor agronomului, a compartimentelor funcționale din subordinea Direcției, monitorizare inspecții, verificare și control, precum și a camerelor agricole județene, structuri care se desființează. Patrimoniul direcțiilor județene se constituie prin preluarea patrimoniului structurilor desființate, pe baza situațiilor financiare întocmite la data încetării activității. Bunurile din domeniul public al județului aflate în administrarea camerelor agricole județene se transmit în domeniul public al statului prin hotărâre a Consiliului Județean.

Direcțiile agricole județene sunt responsabile cu implementarea politicilor și a strategiilor Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în domeniile de activitate ale acestuia, asistență tehnică, informarea, îndrumarea, consilierea pentru obținerea fondurilor europene și naționale în rândul fermierilor, efectuarea activităților de monitorizare, verificare, inspecții și control în domeniul de activitate, precum și alte atribuții prevăzute în legislația în vigoare.

 

Lasă un comentariu