ZIUA BUCOVINEI ȘI MAREA UNIRE, EVOCATE, LA TÂRGU-MUREȘ

Aniversarea anului de glorie 1918 a fost un prilej inedit de întâlnire a unor importante personalități culturale din Târgu-Mureș cu un public numeros, iubitor de istorie românească și cultură. Evenimentul s-a desfășurat în spațiul Centrului de Dezbateri Socio-Politice și Culturale „Emil Aurel Dandea", având ca moderator pe domnul prof. Dimitrie Poptamaș, publicist, autor de volume antologice, președinte fondator al Asociației Culturale „Vasile Netea". Prima parte a evenimentului a început cu alocuțiunea prof. drd. Constantin Bogoșel, inspector școlar, despre Ziua cea mare a Unirii Bucovinei cu România, la 28 noiembrie 1918, zi în care președintele Congresului General din Bucovina, Iancu Flondor, a trimis Majestății Sale Regele Ferdinand I „Declarația de unire necondiționată și pentru vecie a Bucovinei în hotarele ei istorice cu Regatul României". Au urmat „Cântece pentru Bucovina", interpretate de elevi de la Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian".

Cu acest prilej a fost lansat volumul de poezii „Dialoguri ireductibile", al doamnei prof. Rodica Puia, ediție bilingvă româno-franceză, apărută la Editura Nico 2016. Versiunea franceză: Nicolas Vartan și Georgeta Novac, ilustrațiile aparțin graficianului Ioan Petru Pop, iar mottoul cărții este „Nihil Sine Deo". Cartea a fost prezentată de domnul Nicolae Băciuț, poet, eseist, istoric și critic de artă de valoare națională, director al Direcției Județene de Cultură Mureș. În alocuțiunea sa a făcut o scurtă caracterizare biografică și profesională a autoarei, numind-o „unul dintre seniorii vieții literare mureșene, mereu activă în căutările sale întru poezie, de-a lungul a trei sferturi de veac".

Originară din Cernăuți-Bucovina, a evocat în creația sa aspirația românilor de reîntregire de neam și de țară. Domnul Băciuț a rememorat anii în care împreună cu părintele Gheorghe Șincan, cu scriitorul Dimitrie Covalciuc, domnul Poptămaș, pe atunci director al Bibliotecii Județene Mureș, și doamna Rodica Puia, au donat, în cursul frecventelor călătorii, românilor din Bucovina, primele cărți în limba română. De asemenea, au asigurat, în România, locuri de studiu, casă și masă pentru tinerii bucovineni dornici de a studia în limba română.

A urmat Grupul vocal „Anastasios", alcătuit din șase studenți de la Medicină, care au dat glas unui înălțător mesaj patriotic cuprins într-o suită de cântece populare și patriotice, între care „Basarabie frumoasă", „Cântă cucu-n Bucovina", „Sus, la munte", „Mureș, apă argintie" etc. Vocile lor grave și melodioase au creat o emoție puternică întregii asistențe, răsplătite cu aplauze îndelungi.

Doamna Mariana Cristescu, șef secție cultură a cotidianului „Cuvântul liber", poetă, eseistă și o foarte talentată jurnalistă, președinte al Asociației Culturale „Punți de Lumină", a prezentat cartea doamnei Rodica Puia într-o viziune proprie, numind-o „o carte de esență patriotică și de iubire absolută, izvorâtă din experiențele dureroase ale românilor bucovineni". Cu multă sensibilitate și emoție alege două dintre poeziile acesteia, „Tu zăbovește" și „Răscruci", descifrând subtilele metafore dramatice ale acestora. Cu binecunoscutul său talent oratoric și profesionalismul marcat de o intuiție profundă, întreaga sa activitate creativă a scos la iveală un intelect profund și atotcuprinzător în diferite forme de artă, subtilități nebănuite ale creației poetice patriotice a autoarei.

Alți doi elevi de la același colegiu național târgumureșean au rostit poezii din volumul recent publicat al poetei Rodica Puia.

În încheierea primei părți doamna Rodica Puia a mulțumit cu mare emoție celor care au făcut posibilă apariția acestei cărți. În primul rând soțului, care i-a fost alături sprijinind-o mereu în acest demers creator, apoi celor prezenți la eveniment într-un număr atât de mare. Cu durere în suflet a evocat momentele dramatice pe care le-a trăit în timpul pelerinajelor în localitățile din Bucovina sa natală, unde există trăitori români într-o țară neprimitoare.

Cea de-a doua carte prezentată la acest simpozion, „Unirea de la 1918, reflectată, în paginile ziarului «Unirea» din Blaj", aparține preotului dr. în istorie Sorin Valer Russu, paroh greco-catolic în orașul Luduș, profesor asociat al Universității „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca. Autor a nouă cărți istorice și zeci de articole tematice publicate până în prezent, este cel mai recent Cetățean de Onoare al orașului Luduș, titlu acordat de Primăria și Consiliul Local, la propunerea domnului prof. Mircea Gheborean. Despre carte și personalitatea autorului au vorbit domnul prof. universitar dr. Cornel Sigmirean, de la Universitatea „Petru Maior", din Tg-Mureș, care a prezentat istoricul Marii Uniri de la 1918 cu referiri concrete la societatea blăjeană din acea epocă. O carte utilă istoricilor, lingviștilor și autorilor de monografii.

Domnul prof. Ioan Cristian Moldovan, actualul primar al orașului Luduș, prezent la eveniment, i-a mulțumit autorului pentru strădania și munca sa de cercetător evidențiind în același timp și activitatea sa social-filantropică din oraș.

La această reuniune a participat și un grup de 16 ludușeni interesați de tematica întâlnirii, mobilizați, din partea Primăriei Luduș, de domnul consilier Liviu Botezan. De asemenea, moderatorul acestei reuniuni culturale, domnul Poptămaș, a vorbit despre esența acestei cărți, iar, în final, istoricul și cronicarul orașului Luduș, domnul prof Mircea Gheborean, a elogiat autorul cărții, făcând o succintă trecere în revistă a celor mai importante texte ale ziarului din Blaj incluse în antologia Unirii, extrase din volumul prezent.

Reuniunea din Târgu-Mureș a fost centrată pe realitățile naționale și politice românești din sec. XX, care au condus la înfăptuirea idealului de aur al românilor în anul de glorie 1918: libertatea și unitatea națională a tuturor românilor într-un singur stat național unitar, România Mare, în hotarele Daciei strămoșești. Discuțiile aprinse de sentimente patriotice pe marginea acestui eveniment istoric crucial au continuat și după ce autorii cărților prezentate au dăruit cu dedicație întregii asistențe prezente ofrandele muncii lor. O seară specială, cu emoții puternice, s-a încheiat într-o atmosferă cordială, de speranță, credință și suflet românesc.

Lasă un comentariu