Direcția Silvică Mureș a încheiat anul 2016 cu profit

Patrimoniul silvic al județului Mureș este de 210.000 ha cu păduri de foioase și rășinoase, din care 105.000 ha sunt administrate în proprietatea statului, administrate de Direcția Silvică Mureș, de silvicultori profesioniști, iar 105.000 ha sunt păduri în proprietatea privată a primăriilor, cultelor religioase și a persoanelor fizice. Silvicultorii mureșeni au executat în anul 2016 lucrări de degajări pe o suprafață de 600 de hectare; lucrări de curățiri pe 370 ha și lucrări de răriri pe 3.120. Lucrările respective s-au executat pentru realizarea unui țel de compoziție, o dată la 10 ani, în stabilirea amenajamentelor silvice.

Cota de tăiere din pădurile statului administrate de Direcția Silvică Mureș pentru anul 2016 au fost de 434.000 metri cubi, cotă stabilită de Institutul de Cercetări Silvice și aprobată prin Hotărâre de Guvern. Toată masa lemnoasă s-a licitat de diferiți agenți economici autorizați, care au comercializat-o la intern sau la export. Toată activitatea silvică este verificată și urmărită de Garda Forestieră, din păcate, inspectorii gărzii respective, nu au în doare armament și mijloace de transport. Ing. Adrian Pârlea - purtător de cuvânt la Direcția Silvică Mureș, ne-a declarat că furturile de material lemnos din pădure au rămas și în acest an o problemă nerezolvată, în primul rând datorită numărului redus de pădurari, la 600 de hectare este angajat un pădurar cu un salar minim pe economie. Dacă se are în vedere faptul că unui pădurar îi revenea spre pază până la retrocedări 300 de hectare în zona de câmpie și era dotat cu un cal și căruță pentru deplasare, armament, la ora actuală nu mai are în dotare niciun mijloc de transport, iar vânzările de lemne de foc se fac numai prin agenții economici care au licitat masa lemnoasă, nu-i de mirare că meseria respectivă nu mai este atractivă. Mai mult, de multe ori pădurarii sunt agresați de hoții de lemne.

În 2016 Direcția Silvică Mureș a vândut 2 tone de carne de vânat, 35 tone de păstrăv, 40 tone fructe de pădure, în principal cătină. Cifra de afaceri pe anul 2016 la Direcția Silvică Mureș a fost de 85,7 milioane de lei, înregistrând un profit brut de 21,7 milioane de lei, bani care intră în vistieria statului. Păcat că silvicultorii mureșeni au ajuns să fie retribuiți cu lefuri modeste, fără dotări corespunzătoare.

Lasă un comentariu