PROIECTE DE CERCETARE LA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN TÂRGU-MUREȘ

Distribuie pe:

Miercuri, 7 decembrie 2016, începând cu ora 10.30, în Sala de ședință a CCAMF, din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș, a avut loc Conferința  de lansare  a proiectelor:

• Terapii ce vizează proteina C reactivă pentru prevenirea demenței asociate cu atacul  vascular cerebral ischemic (SAD-CRP) (8.856.131,39 lei),

• Tehnologii de inginerie tisulară pentru regenerarea valvelor cardiace" (VALVE-REGEN) (8.779.476,34 lei).

Coordonatorul Departamentului Proiecte Europene și de Cercetare, șef lucrări dr. Peter Olah, de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Targu-Mureș, a răspuns la câteva întrebări referitoare la aceste proiecte.

- Cine este inițiatorul acestor proiecte?

- Inițiatorul proiectului „Tehnologii de inginerie tisulară pentru regenerarea valvelor cardiace" (VALVE-REGEN) este prof. dr. Dan Simionescu ce activează în prezent la Universitatea Clemson din Carolina de Sud, SUA., iar inițiatorul proiectului „Terapii ce vizează proteina C reactivă pentru prevenirea demenței asociate cu atacul  vascular cerebral ischemic (SAD-CRP)" este prof. dr. Mark Anthony Slevin de la Manchester Metropolitan University din Marea Britanie.

- Vă rog să faceți o scurtă prezentare a modului de finanțare a proiectelor.

- Proiectele sunt finanțate prin Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 1, Acțiunea: 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD, derulat prin Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare.

VALVE-REGEN: Valoarea totală a proiectului este de 8.779.476,34 lei, din care asistența financiară neram-bursabilă este de 8.475.433,99 lei.

SAD-CRP: Valoarea totală a proiectului este de 8.856.131,39 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 8.482.969,30 lei.

- Care este noutatea acestor terapii, este ceva inovator?

- VALVE-REGEN: prin acest proiect se urmărește crearea unor valve aortice viabile prin procedee de regenerare tisulară.

Ca răspuns la cererea clinică robustă, recunoscând lacunele tehnice și provocările și bazându-ne pe datele noastre preliminare consistente din ultimii 10 ani, propunem, pentru prima dată, regenerarea in vitro de rădăcini aortice viabile și funcționale gata de implantare, folosind celule autologe, scaffolduri poroase și platforme de tehnologii semiautomate de condiționare mecanică. Îndeplinirea cu succes a acestui proiect va deschide căi noi pentru repararea chirurgicală sau înlocuirea rădăcinii aortice, cu beneficii remarcabile pentru populația de pacienți pediatrici și tineri adulți, precum și pentru adulții care nu sunt candidați pentru înlocuiri valvulare cu dispozitive artificiale.

Referitor la proiectul SAD-CRP: În ultimii ani cercetările legate de tratarea accidentelor vasculare cerebrale ischemice nu au reușit să ofere un tratament eficient al acestei patologii. Prin dezvoltarea unui anticorp specific care să fie eficient împotriva proteinei C reactive de tip monomeric, proiectul își propune să dezvolte un nou model terapeutic pentru prevenirea demenței asociate cu acest tip de accident vascular cerebral.

- Ce urmărește fiecare proiect, în parte?

- VALVE-REGEN: Proiectul presupune dezvoltarea de noi biomateriale (scaffolduri de valve aortice acelulare) și tehnologii (decelularizare, însămânțare celule, condiționare mecanică), care vor fi utilizate pentru medicină, în special pentru un tratament eficient al bolii valvei aortice la pacienții de toate vârstele. În mod special pentru această aplicație, materiale și tehnologii noi vor fi integrate într-o platformă semiautomată, care poate genera valve viabile la cerere. Rezultatele așteptate sunt materiale și tehnologii care vor oferi chirurgilor cardiaci valve regenerate din celulele proprii ale pacientului. Valve viabile pot fi, de asemenea, folosite in vitro ca platforme reproductibile pentru studierea biologiei și patologiei valvelor umane și, eventual, pentru dezvoltarea de noi tratamente farmaceutice pentru afecțiuni ale valvelor.

Referitor la SAD-CRP: Proiectul presupune dezvoltarea unui model terapeutic modern, neinvaziv, care să reducă substanțial incidența și severitatea instalării demenței în urma unui accident vascular cerebral ischemic. Pentru atingerea acestui rezultat se vor desfășura activități de cercetare experimentală realizate în laborator, pe model murin și model canin. Activitățile de cercetare vor avea loc în laboratoarele Centrului avansat de cercetări medicale și farmaceutice și în cadrul Bazei experimentale a UMF. Proiectul finanțează echipamentele specifice pentru experimentele pe model murin, echipamente pentru analize de imunohistochimie și consumabilele necesare. Proiectul urmărește și dezvoltarea de noi direcții de cercetare în cadrul UMF Târgu-Mureș, și anume cercetarea bolilor neurodegenerative și neuroinflamatorii, consolidarea culturii de cercetare și promovarea transferului de cunoștințe.

- Cine va face cercetarea?

- Echipele de cercetare vor fi formate din cercetători ai UMF Târgu-Mureș, dar și cercetători ce activează în centre de cercetare din Marea Britanie, Spania, Germania și SUA. Echipele vor include, de asemenea, tineri cercetători, doctoranzi și postdoctoranzi, precum și personal auxiliar.

- Care este durata fiecărui proiect și cine este beneficiarul lor?

- Ambele proiecte se vor derula pe o perioadă de 48 de luni. Beneficiarul proiectelor este Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș.

Activitățile de cercetare se vor desfășura în cadrul Centrului Avansat de Cercetări Medicale și Farmaceutice al UMF Târgu-Mureș (CCAMF), care a fost construit și dotat cu echipamente de ultimă generație cu ajutorul unui proiect finanțat prin POS-CCE în cursul anului 2015.

Lasă un comentariu