Dascăli mureșeni: NEGURĂ MARIA

S-a născut pe Valea Mureșului Superior, în localitatea Lunca Bradului, județul Mureș, în 6 februarie 1964, din părinții Alexandru și Rafila Szekely. Tatăl a fost primar al localității și mama gestionară la cabana ,,Doi brazi" de pe Valea Sălardului, locul unde au adus pe lume pe unicul lor copil, Maria (Pușa). I-au insuflat încă din copilărie dragostea de a învăța și a-i ajuta pe cei din preajma ei.

După absolvirea claselor primare și gimnaziale în localitatea natală, părinții au îndrumat-o să urmeze cursurile Licelului Pedagogic din Târgu- Mureș, pe care l-a absolvit în anul 1982.

Activitatea ca învățătoare și-a început-o la școala din Cueșd, predând la clase simultane. În 1985, după examenul de definitivat a fost transferată la școala din Pănet, unde a predat Limba și literatura română, Istorie și Geografie în limba română la clasele primare de la secția maghiară. Din 1993 își desfășoară activitatea la școala din Corunca, unde este învățătoare la clasele simultane I-IV, secția română.

În anul 1995 a obținut gradul didactic II, iar în anul 2010, gradul didactic I, având ca îndrumător științific pe prof. Kereki Maria, cu lucrarea metodico-științifică ,,Evaluarea cunoștințelor de Geografie fizică în învățământul primar".

Doamna învățătoare este căsătorită cu domnul Negură Vasile, cadru MAPN în rezervă, actualmente profesor.

Menirea dascălului este de a lumina mintea și sufletul copilului, de a deștepta în el setea de cunoaștere și învățare și de a-i cultiva aceste capacități, care să facă din el un adevărat explorator în universul cunoașterii. Secretul succesului în meseria aceasta nobilă de dascăl este apropierea de sufletul copilului. Aceasta presupune să găsești acele mijloace de comunicare afectivă, care să-ți permită accesul în universul său interior. Având aceste calități, de-a lungul carierei de peste 35 de ani neîntrerupți la catedră, lucrând la clase simultane cu copii de diferite etnii sau proveniți din medii sociale diferite, a reușit prin implementarea unor proiecte și programe, susținute din resurse proprii, să nu aibă niciun caz de abandon școlar. Din 1994 asigură tuturor copiilor zilnic o gustare, rechizite, haine și încălțăminte, iar pentru îmbunătățirea activității de predare-învățare - din surse proprii și din sponsorizări – a dotat sala de clasă cu calculatoare, imprimantă, combină audio, orgă electronică, discuri cu muzică clasică și povești pentru copii. Elevii au la dispoziție, în cadrul sălii de clasă, o bibliotecă care conține cărți necesare lor, dotată cu efortul doamnei învățătoare.

A așezat pe baze noi activitatea didactică, în care a adus experiența în munca cu elevii la clasele simultane, reușind cu aceștia, de-a lungul timpului, performanțe deosebite atât în activitatea școlară, cât și extrașcolară. Multe dintre aceste aspecte au fost evidențiate în presa locală, centrală, cât și la posturile TV.

S-ar putea spune și scrie multe despre doamna Pușa, dar închei citând-o cu o frază, care pe noi, cei din preajma ei, ne-a făcut să ne apară o lacrimă în colțul ochilor:

,,Prin tot ce facem aparținem acestei lumi. Existența noastră rămâne marcată prin ceea ce lăsăm în urma noastră, prin ceea ce am sădit, iar dacă mlădițele de azi vor ajunge cândva falnici stejari, aceștia vor fi un semn că nu am fost doar trecători prin ea. Împlinirea și mulțumirea noastră sufletească peste ani rămâne doar una: SĂRUT MÂNA, DOAMNĂ ÎNVĂȚĂTOARE! "

Lasă un comentariu